koncesní smlouva – Karlovarská občanská alternativa