100 dní karlovarské koalice – Karlovarská občanská alternativa

100 dní karlovarské koalice

Nová karlovarská koalice zahájila své působení zvýšením uvolněných funkcionářů ze 4 na 6. Nejsem si jistý, zda navýšené mandatorní výdaje budou převáženy přínosem dvou nových uvolněných radních. Jedním z prvních viditelných kroků bylo zavedení MHD zdarma pro seniory a studenty – skupiny, které už dosud téměř zdarma jezdili. V souvislosti s trvalým vícenákladem na tuto službu ve výši 4,5 mil. Kč každý rok to nevnímám jako moudré rozhodnutí.

Zatím se už alespoň nehovoří o MHD zdarma pro všechny, jako dalším předvolebním slibu, která by si vyžádala dalších 45 mil. Kč ročně navíc z městského rozpočtu. Chybou z mého pohledu bylo potlačení spolupráce s profesními organizacemi při formování komise lázeňství a cestovního ruchu a orgánů Infocentra. Jako správný krok nevnímám ani rozhodnutí vrátit kremační pec do zástavby na Růžovém vrchu. Mrzí mě zrušení z mého pohledu dobře připravených a pro město prospěšných projektů – koncesi Alžbětiných lázní, kde dosud není navrženo alternativní řešení. Zrušen byl bikesharing, sdílení kol tolik dnes rozšiřovaný v řadě měst ČR a Evropy, přestože na přípravě se pracovalo více jak rok. Nově se dozvídáme, že město upouští od umístění koncertního sálu do Císařských lázní.

Od poloviny října měla městská koalice k dispozici námi zpracovaný návrh rozpočtu na rok 2019. Z tohoto pohledu byl tak dostatek času se s rozpočtem seznámit, korigovat jej a schválit standardně v prosinci – doba dvou měsíců k tomu byla zcela dostatečná.

Bylo však vyhlášeno rozpočtové provizorium a po téměř 3 měsících jsme obdrželi rozpočet, který je v podstatě tím, který jsem předával paní primátorce. Zahrnuje některé korekce, které nijak zásadně neovlivňují strukturu rozpočtu, jsou však velmi diskutabilní svým negativním dopadem. Návrh rozpočtu, přestože na to byl dostatek času, nebyl projednán se zastupitelskými kluby jako v minulých letech. Co mě však trápí více jsou dramatické škrty u KSO a Infocentra, krácena je také řada významných akcí – Karneval, Pěvecká soutěž A. Dvořáka, Goodfest.

Jsem rozpačitý z veletoče u Vřídelní kolonády, kdy se jásá nad zdánlivě jednoduchým řešením, které však dosud nebylo představeno, podle odborníků je výrazně rizikové a zatím není ani jasné, zda je realizovatelné. Na druhé straně jsem nezaznamenal žádný pokrok v jednání o státní intervenci právě na revitalizaci Vřídla a jeho jímání, které jsem na podzim s Ministerstvem zdravotnictví a Českým inspektorátem lázní započal a paní primátorce předal.

Hnutím ANO byl před volbami avizován otevřený a transparentní úřad. Zrušení publikování programu paní primátorky na webu města není tím nejlepším začátkem. Co však kvituji s povděkem je umožnění další práce a rozvoje Kanceláře architektury města, v návrhu rozpočtu je akceptován původně připravený rozpočet. Jsem rád, že se KAM stává obecně uznávanou a pro konzultace vyhledávanou odbornou institucí, což dnes uznávají i její dřívější kritici.

Petr Kulhánek