Rada hnutí

Michaela Tůmová – předseda

Tel: 776 098 404
E-mail: tumova.bemo@volny.cz

Pavel Žemlička – místopředseda

E-mail: zemlicka@spsostrov.cz

Adam Klsák – pokladník

E-mail: adam.klsak@natur.cuni.cz


Kontrolní a revizní komise

Petr Baroch
Vlastimil Lepík


Rozhodčí komise

Ing. Petr Kulhánek
Vítězslav Škorpil
Jiří Klsák


Kontakty

Sídlo hnutí:
Karlovy Vary, Zámecký vrch 37, 360 01
Tel: 776 098 404
Email: info@hnutikoa.cz
Facebook: Oficiální stránka
Youtube: Oficiální kanál


Podle doporučení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí upozorňujeme potencionální dárce, že je třeba v souladu s ustanovením § 17b odst. 1 zákona o sdružování v platebním příkazu uvést účel platební transakce, tedy zpravidla dar (pokud možno s bližší specifikací, zda se jedná o dar na volby či na provoz politického hnutí, je-li účel v darovací smlouvě specifikován).

Výroční finanční zpráva – výroční finanční zpráva hnutí KOA za rok 2017