Lidi zajímá terminál i Alžbětiny lázně – Karlovarská občanská alternativa

Lidi zajímá terminál i Alžbětiny lázně

Petr Kulhánek je primátor města Karlovy Vary, zastupitel Karlovarského kraje, člen Karlovarské občanské alternativy. Čtenáři Deníku ho měli možnost oslovit svými dotazy, část z nich si můžete přečíst.

Opět jdete do voleb, za sebou přitom máte jako primátor dvě funkční období. Máte ještě městu co nabídnout? Nechtělo by to změnu v čele města?

Myslím si, že nabídnout určitě mám co. Ať už jsou to projekty, které jsou připravené nebo rozjeté – UNESCO, Alžbětiny lázně, Císařské lázně, generel dopravy města, čerpání evropských dotací na řadu projektů, komfort cestování MHD. Nebo je to ucelená představa o tom, jak se má město rozvíjet v následujících letech (viz moje vize Karlovy Vary 2040 na webu Hnutí KOA).

Karlovy Vary mají jako třetí v pořadí v České republice, po Brnu a Praze, příspěvkovou organizaci Kancelář architekta města. Není to pro tak malé město trochu zbytečné?

Kancelář architektury města je již krátce po svém vzniku velmi ceněná jak odbornou, tak laickou veřejností, včetně kritiků jejího vzniku. Pro Karlovy Vary jako město po mnoha stránkách unikátní je její role podle mého názoru nezastupitelná. Ať se to týká ochrany architektury, kultivace veřejného prostoru, územního plánování či jejích doporučení při přípravě významných projektů pro rozvoj města. Ať už jde o Vřídelní kolonádu, území dolního nádraží, organizaci dopravy v Karlových Varech. Její role je významná také v posuzování architektonické kvality staveb soukromých investorů.

Je rozumné pronajmout Alžbětiny lázně cizímu investorovi, navíc s pochybnou pověstí? Nepřijde město takto o svůj majetek, jako tomu bylo třeba u Zámeckých lázní?

Alžbětiny lázně, stejně jako Zámecké lázně, jsou a zůstanou v majetku města. Koncesní projekt, ve kterém Alžbětiny lázně budou kompletně rekonstruovány a rozšířeny o termální park se strategickým investorem, je z mého pohledu jediná šance, jak zachovat Alžbětiny lázně pro svůj původní účel veřejných lázní a zajistit, aby byly přístupné co nejširší veřejnosti. Je tam zakotveno i cenové zvýhodnění karlovarských občanů. Strategický partner Royal Spa má na poli lázeňství reputaci vynikající. Lze to ověřit v lázních, kde působí. Ať jsou to Mariánské Lázně, Luhačovice, Ostrožská Nová Ves nebo termální park Velké Losiny.

Stavět tak velký dopravní terminál přímo v centru města vedle tržnice považujeme za hloupost. Proč na tom vedení města stále trvá a proč raději nenajdete vhodnější místo?

Vedení města na této lokalitě nijak netrvá. Úkolem ověřovací studie bylo zjistit, zda v tomto umístění může terminál splňovat požadované parametry. Nicméně na základě doporučení odborné veřejnosti jsme další rozhodování o umístění terminálu odložili až po dokončení zpracování generelu dopravy. Mimo jiné také právě proto, aby byly prověřeny všechny další varianty umístění budoucího terminálu. Týká se to jak lokality dolního nádraží, tak ještě vzdálenějšího umístění směrem do Tuhnic i rozděleného terminálu mezi dolní nádraží a Varšavskou ulicí. Teprve na základě odborného doporučení bude vyhodnocena optimální varianta.

Co budete dělat s KV Arenou? Nic pořádného se tam neděje a přečteme si o ní tak akorát v souvislosti s rozkrádáním majetku nebo nějakými podvody. Nechtělo by tento problém konečně vyřešit?

KV Arena získala nového jednatele vzešlého z otevřeného výběrového řízení. Nastoupil 1. září a jeho základními úkoly jsou ekonomická stabilizace společnosti a maximální využití potenciálu KV Areny právě k rozličným typům akcí. Ať již jsou kulturní, sportovní nebo společenské. Jsme stále názoru, že stávající KV Arena je pro velikost našeho města předimenzovaná a jako taková bude i do budoucna finanční zátěží pro rozpočet města. Ať už se to týká provozní části nebo problematiky související s opravami a rekonstrukcemi, tak jak bude objekt stárnout. Úkolem vedení KV Areny je však tuto zátěž minimalizovat a maximálně využít pro širokou škálu akcí.

Pane primátore, nepovažujete za skandál to, že město není schopné zajistit dopravu mezi Tašovicemi a Doubím, kde je od jara zavřený most? Teď jsme se navíc dozvěděli, že nebude otevřen další rok.

Považuji to za zcela skandální a jde o plnou zodpovědnost Ředitelství silnic a dálnic ČR a Ministerstva dopravy. Za město Karlovy Vary jsme panu ministrovi vyjádřili jednoznačně, že tento stav je pro nás po delší dobu nepřijatelný. Také jsem ministra požádal, aby byl v co nejkratším čase umožněn minimálně průchod pro pěší. Náš tlak na Ministerstvo dopravy je však jediný nástroj, který v tomto problému máme. To, že po pěti měsících úplné uzavírky přijde ministerstvo na to, že je most neopravitelný, je z mého pohledu velmi závažné pochybení správce mostu. V současné chvíli vedeme jednání s ŘSD a ministerstvem, aby provizorní přemostění vzniklo co nejdříve, protože si nedovedu představit, že tato zásadní spojnice bude mimo provoz další rok, nebo dokonce více.

Má vůbec smysl, aby byly Karlovy Vary zapsané do UNESCO? Slyšeli jsme, že s tím budou jenom problémy a komplikace. Nic se nebude moct opravit bez povolení.

Podle mého názoru je UNESCO pro Karlovy Vary obrovská přidaná hodnota. Známe to z příkladů míst, která byla na seznam světového dědictví UNESCO zapsána a skokově jim vzrostla prestiž, návštěvnost i dostupnost finančních zdrojů na ochranu památek. Přitom ochrana se nijakým způsobem nemění, památkový zákon, tak jak je aplikován dnes, bude úplně stejně aplikován i v budoucnosti. Žádná nová omezení zde nevzniknou. Co se však zvýší, je kontrola dodržování ochrany ze strany UNESCO.

Zajímalo by nás, co bude s areálem staré vodárny v Tuhnicích.

Stará vodárna je jedním z prioritních projektů města. Rádi bychom, aby plnil funkci propojení mezi meandrem, atletickým stadionem a celým areálem KV Areny. Proto je naším záměrem, aby tam byly funkce rekreační, umělecké a sportovní. Jednáme s řadou zájemců, kteří mají představu, jak tam tyto funkce včlenit, a zároveň vyjednáváme financování z programu Restart.

Karlovarský deník – 11.9.2018

Celý on-line rozhovor naleznete zde