Město je živoucí celek, přidaná hodnota seškrtaných položek bývá často vyšší, než ušetřená částka – Karlovarská občanská alternativa

Město je živoucí celek, přidaná hodnota seškrtaných položek bývá často vyšší, než ušetřená částka

Dáme řeč
Dáme řeč
Město je živoucí celek, přidaná hodnota seškrtaných položek bývá často vyšší, než ušetřená částka
/


Rozhovor s exprimátorem Petrem Kulhánkem z ledna letošního roku nejen o rozdílném pojetí řízení města, ale i o nerealizovaném koncesním řízení Alžbětiných lázní a částečně i o tom, proč se městská zastupitelstva konají na půdě krajského zastupitelstva.

„Já v jejím způsobu řízení města vnímám manažerské zvyklosti z řízení hotelu,“ uvedl Petr Kulhánek svou odpověď na vyjádření ke způsobu řízení města paní primátorkou z prosincového městského zastupitelstva, ve kterém použil pojmy jako ‚řízení přes čísla‘ nebo absence větší míry ‚sociálního citu‘. „Při tvorbě rozpočtu je nutné vždy zasadit jednotlivé položky do společenského kontextu. Za tím, co se škrtne na papíře, se už často nevidí ta přidaná hodnota, která bývá mnohonásobně vyšší, než ušetřená částka.“

Chybějící miliony? Řešení může být v penězích na nový dvorský most

Na zmiňovaném městském zastupitelstvu přišel i s návrhem na korekci rozpočtu. „Nechal jsem si srovnat most v Doubí, před časem uvedený do provozu, a most, který by měl vzniknout u Varyády. Oba by měly být velmi obdobné,“ uvedl Kulhánek a dodal, že „doubský most byl realizován za 90 milionů, my máme na most ve Dvorech alokováno milionů 120.“ Proto je podle něj redukcí této položky o pouhých 10 milionů možné získat peníze na dofinancování jiných, podhodnocených položek rozpočtu. Ani jeden z návrhů však zastupitelstvo neschválilo.

Návrhy usnesení předložené Petrem Kulhánkem:
  1. ZMKV schvaluje snížení kapitálových výdajů Dvorský most o 10 milionů Kč
  2. ZMKV schvaluje zvýšení běžných výdajů OKŠT v položce neinvestiční příspěvek města KSO o 4 miliony Kč
  3. ZMKV schvaluje zvýšení běžných výdajů OKŠT v položkách neinvestiční příspěvků ZŠ o 3,5 milionu Kč v jednotlivých položkách na úroveň příspěvku města ZŠ z roku 2019
  4. ZMKV schvaluje zvýšení výdajů Odboru majetku neinvestiční příspěvek Kancelář architeltury města o 1 milion Kč
  5. ZMKV schvaluje zvýšení výdajů OKP v položce neinvestiční transfer Balneologického institutu o 200 000 Kč


Nerealizované koncesní řízení Alžbětiných lázní

V druhé části rozhovoru se Petr Kulhánek vrátil i k plánovanému koncesnímu řízení Alžbětiných lázní, které městské zastupitelstvo doporučilo v červenci 2018 vzhledem k jeho důležitosti projednat a případně schválit až zastupitelstvu novému. To ale tento bod velmi rychle zavrhlo. „Jsem i nadále přesvědčen, že se jednalo o nejlepší možné řešení, a to jak po stránce finanční, tak po stránce kvalitativní,“ uvedl k tomu Kulhánek. Navíc podle něj v dané chvíli není nastíněno žádné jiné řešení a městem je preferována postupná oprava za provozu. Náklady na ní se podle v médiích prezentovaných informací odhadují na 400-700 milionů korun a časový horizont na 7 až 10 let.

Ekonomické datily koncesní smlouvy

Celkové náklady měly činit 561 milionů Kč, spoluúčast města pak 450 milionů Kč (rozloženo po dobu 25 let); v tom byla zahrnuta celková rekonstrukce budovy, zhodnocení městského majetku (budova by i nadále byla v majetku města), odpadlo by každoroční doplácení na ztrátovost provozu mezi 5 až 10 miliony ročně (125-250 milionů za 25 let) a každoroční nájemné ve výši 1,2 milionů Kč (30 milionů za 25 let). V horizontu 25 let by město z vlastních zdrojů stálo zhruba 225 milionů korun.

Autor: Petr Slezák