koncesní smlouva – 2. stránka – Karlovarská občanská alternativa