Alžbětiny lázně má zachránit koncesní smlouva – Karlovarská občanská alternativa

Alžbětiny lázně má zachránit koncesní smlouva

Pseudobarokní komplex lázeňských budov známý jako Alžbětiny lázně není zrovna v dobré kondici a potřebuje rekonstrukci.

Město chce svůj historický majetek zachránit prostřednictvím takzvané koncesní smlouvy. Jedná se o komerční projekt, kdy se vybraný subjekt či subjekty budou finančně podílet na rekonstrukci objektu a poté ho budou po určitou dobou provozovat. Až tato doba vyprší, vrátí majetek opět městu. V případě Alžbětiných lázní je ve hře sdružení tvořené stavební společností Hochtief a lázeňskou firmou Royal Spa.

„Z původních dvou zájemců jsme nakonec dostali nabídku od Hochtiefu a Royal Spa. Podle studie se počítá po rekonstrukci objektu se zachováním jeho medicínské části, rozšířením relaxační části s bazénem a vytvořením ubytovací kapacity. Veřejnost bude mít do objektu nadále přístup. Studie v podstatě odpovídá našim představám,“ uvedl primátor Petr Kulhánek.

Co úplně neodpovídá původní představě, je podle primátora finanční spoluúčast města. „Představovali jsme si polovinu z předpokládané částky na rekonstrukci, která je odhadovaná na 600 milionů korun. Koncesionáři ale chtějí, aby město přispělo 450 miliony. Rada vše projednávala a v podstatě k tomu nepřijala žádné usnesení. Rozhodnutí bude příští týden na zastupitelstvu města,“ podotkl Kulhánek. Primátor je zastáncem uzavření koncesní smlouvy, protože jiný reálný plán, jak zachránit Alžbětiny lázně, v současnosti údajně neexistuje. Postupné opravy rozložené do mnoha let nejsou prý zrovna ideálním řešením a pak už by snad v úvahu připadal jen prodej.

Návrh projektu, na němž by se podílely společnosti Hochtief a Royal Spa, odeslalo město Ministerstvu financí a od něj dostalo předběžný souhlas k realizaci. Z analýzy finančního dopadu na město vyplývá, že bude na akci třeba využít úvěr s dobou splácení kolem patnácti let.

„Je třeba si uvědomit, že půjde o zhodnocení městského majetku. A jakmile by byly lázně opraveny a koncesionáři provozovány, každý rok po dobu 25 let, což je předpokládaná délka koncesní smlouvy, dostane město pět milionů korun. A po uplynutí smluvní doby musí být majetek města v tom stavu, jaký byl po opravě. Jak už jsem řekl, jinou variantu neznám,“ poznamenal primátor.

Část radních je k uzavření koncesní smlouvy ale spíše skeptická. Podle náměstka primátora Čestmíra Bruštíka je 450 milionů korun pro město dosti vysokou finanční zátěží a z toho může mít obavy i většina zastupitelů.

karlovarsky.denik.cz – 25.6.2018
Autor: Vladimír Meluzín