Přijďte prosím k volbám – Karlovarská občanská alternativa

Přijďte prosím k volbám

Vážení občané karlovarští,

nadcházející víkend ukáže, jak jsme schopni před Vámi obhájit osm let naší práce. Ohlédnutí se objevilo na řadě míst – Karlovarské radniční listy, web a Facebook hnutí KOA, ve volebních novinách, kde je věcně a přehledně shrnuto, co se ve kterých oblastech za našeho působení podařilo.

Jsme bohužel konfrontováni s velmi agresivní negativní kampaní, která stojí na veřejném napadání hnutí KOA, nepravdách, záměrném překrucování skutečnosti, smyšlenkách a fabulacích. Dokonce na estébáckém fízlování skrytou kamerou (bezpochyby za hranou zákona), které jsem myslel, že skončilo rokem 1989. Ve srovnání s předchozími volbami je proti nám kampaň vedena s výrazně vyšší intenzitou, kdy se lidé skryti pod fiktivními jmény (někdy stejnými, pod kterými vedli nenávistnou kampaň před čtyřmi lety) neštítí vůbec ničeho. Lhostejno, že jde od počátku do konce o jeden objemný balík lží, který až hystericky křičí: STOP KOA. Věřím ve Vaši soudnost, která dokáže rozlišit realitu od zlého úmyslu těchto agresivních ANTI-KOA útoků. Některým lidem velmi záleží na tom, aby nestranné rozhodování, bez možnosti ovlivňování a prosazování vlastních zájmů, nepokračovalo další 4 roky.

Po období konsolidace od problematické správy města před rokem 2010, kdy jsme město ekonomicky stabilizovali, odpárali mu nelichotivé přívlastky spojené s necitlivým přístupem k historii a tradici, k prodeji majetku nebo k veřejným zakázkám, nyní Vás žádáme o mandát pokračovat v racionální a věcné správě města, v jeho rozvoji podle formulované vize a strategie. Jako třetí město v republice máme Kancelář architektury města (KAM), ryze odborný orgán, který má za jednu ze svých hlavní náplní právě strategické plánování. Mluvíme o vizi rozvoje s předními odborníky z různých oblastí, sestavujeme obrázek Karlových Varů blízké i vzdálenější budoucnosti. Možná i proto KAM najednou zmizel z negativní kampaně našich odpůrců, protože si velmi rychle získal pozitivní pověst a vnímání veřejností.

Také my se stále učíme a určitě nelze říci, že se vše dařilo a daří na 100%. S klidným svědomím však mohu společně s kolegy z KOA říci, že jsme se vždy rozhodovali bez jakýchkoliv postranních úmyslů a drželi jsme se principu pro nás základních, trvalých a stále potřebnějších hodnot, jako je slušnost, odpovědnost, respekt a pokora. Vnímám bohužel stále intenzivněji, že tento přístup je proněkteré lidi či zájmové skupiny nepřijatelný.

Po celou dobu naší existence jsme neměli žádné sponzory, veškerá naše činnost byla vždy financována z vlastních zdrojů. Proto jsmě měli a stále máme naprostou nezávislost nezbytnou pro nestranné a objektivní rozhodování.

Prosím Vás proto o ohlédnutí za celými osmi lety, jak se město změnilo k lepšímu. Vnímejte prosím více než smyšlené dehonestující informace nezávislé průzkumy – například Jak se žije v krajských městech nebo „Suché období“ ve veřejných zakázkách, které potvrzují, že Karlovy Vary dnes zaujímají ve srovnání kvality života v českých městech a přístupu k veřejným zakázkám přední pozice.

Svou volbou tak můžete dát jasně najevo, zda preferujete práci s reálnými výsledky před sliby, kritikou bez podstaty a klientelismem, který si pamatujeme z doby před rokem 2010.

Přeji Vám dobře promyšlenou volbu ve prospěch našeho města.

Petr Kulhánek

Foto: Michael Tomeš, E15