Vřídlo a jeho budoucnost (minulost?) – názor odborníka – Karlovarská občanská alternativa

Vřídlo a jeho budoucnost (minulost?) – názor odborníka

Dne 22.1.2018 přišla všem členům zastupitelstva následující prezentace. Karlovarská občanská alternativa se plně ztotožňuje s jejím obsahem.

V poslední době se poměrně intenzivně řeší problém s rekonstrukcí Vřídelní kolonády a já se zájmem sleduji, jak se přete o tom, jestli na tento problém vypsat architektonickou soutěž.

Mám ke Karlovým Varům osobní vztah a musím se k celé věci alespoň vyjádřit a přispět do diskuze vlastním názorem a nabídnout vám tak pohled na daný problém trochu jinou optikou, kterou jsem v dosavadní diskuzi postrádal.

Protože je ze strany zastánců repliky velká snaha zabránit vypsání soutěže, dovolil jsem si vytvořit malou prezentaci, kde se snažím pohledem architekta v několika jednoduchých argumentech vysvětlit, proč je to podle mě špatné rozhodnutí a není možné, aby o tak důležitém místě v centru města rozhodovalo několik dobrovolníků byť s dobrým záměrem.

Prosím, věnujte této prezentaci 10 minut. Věřím, že v ní je pár argumentů, které v tomto případu ještě nezazněly a jasně ukazují, že se nejedná o problém líbivosti fasády ale podstatně složitější, který by měli řešit odborníci.

Vřídlo a jeho budoucnost (minulost?) – pdf, velikost 31 MB, 10 stran

Ing. arch. Karel Adamec

Ing. arch. Karel Adamec – Absolovoval studium na fakultě architektury VUT Brno 2009-2014 zakončené diplomovou prací na téma zpracování prostorových rezerv v centru města. Od roku 2010 pracuje pro Atelier GMP zabývající se architekturou a průmyslovým designem. Mimo atelier spolupracuje s dalšími kolegy architekty na soutěžích a projektech různých charakterů.