Proč je v KOA:

„V KOA jsem proto, abych dokázal, že se slušnými lidmi jde i politiku dělat slušným způsobem.“