Rozvíjet stávající areály pro volný čas a klidové zóny a realizovat nové v nových lokalitách – Sedlec, Čankov, Stará Role, Drahovice. Pokračovat v obnově zaniklých a zanedbaných parků a zelených ploch v okrajových čtvrtích.

Jak? Postupnými kroky a odpovídajícím finančním zabezpečením vlastních servisních organizací Správa lázeňský parků a Lázeňské lesy.

Smysluplně pokračovat v revitalizaci areálu Rolava.

Jak? Postupovat podle zpracovaného generelu rozvoje Rolavy rozšiřováním parkoviště, sportovišt, přípravou vybudování kvalitní plovárny.

Vybudovat nový objekt karlovarské hvězdárny.

Jak? Použít již zpracovanou studii, projekt rozdělit na etapy, bude-li třeba, a zapojit ji jako jeden z projektů podporovaných z evropských fondů s cílem získat vědecko-populární zařízení s širokým spektrem programů a aktivit pro lajckou i odbornou veřejnost, děti a mládež.