Podpora rozvoje vysokého školství a zachování úrovně základního a středního školství.

Jak? Ve spolupráci s Univerzitou Karlovou zahájit prezenční studium fyzioterapie. Ve spolupráci se školami maximálně využívat potenciál projektů v současném programovacím období.

Zajišťovat a udržovat dostatečnou kapacitu mateřských škol s ohledem na demografický vývoj, s rovnoměrnou dostupností pro všechny části Karlových Varů.

Jak? Podle zjištěných dat a požadavků zajistit pro daný školní rok dostatek míst v mateřských školách, zachovat minimálně současnou síť.

Pokračovat v rekonstrukcích školních zařízení podle skutečných potřeb.

Jak? Podle finančních možností realizovat připravené investice a opravy dle harmonogramu a dosáhnout u všech školních zařízení standardní a srovnatelné úrovně stavu budov a vnitřního zařízení.

Zajistit dostatečné provozní prostředky pro základní školy.

Jak? Efektivním využitím vlastních zdrojů a intenzivním využíváním externích zdrojů – dotační tituly, partnerské smlouvy nejen na udržení stavu, ale také na jejich rozvoj.

Odměňovat nejlepší učitele základních škol morálně a finančně jako výraz úcty k učitelské profesi.

Jak? Začlenit do rozpočtu města prostředky pro každou ze základních škol, které budou určeny na konci školního roku na odměny pro vynikající učitele z dané školy na základě jedné z forem otevřeného hodnocení – anketa, bodování.