Pokračovat v podpoře grantových sportovních programů, podporovat sportovní aktivity s cílem udržet a rozšířit místní sportovní činnost.

Jak? Kontinuální intenzivní podporou místních sportovních oddílů jak z prostředků rozpočtu měst, tak podílem z příjmů města z hazardu.

Uvést Atletický stadion Karlovy Vary do standartního stavu 21. století a poskytnout jej ke sportování co nejširší základně klubů a sportovců.

Jak? Dopracovat architektonickou studii revitalizace Atletického stadionu a postupně jej rekonstruovat a vybavovat potřebným zařízením pro širokou škálu sportů.

Podporovat zřizování účelových sportovišť, volnočasových areálů, včetně údržby a zachování stávajících sportovišť pro možnost aktivního vyžití obyvatel města.

Jak? Pokračovat v budování sítě městských cyklostezek podle zpracovaného cyklogenerelu, dalších in-line tratí a zón aktivního odpočinku. Podle zpracovaného plánu rozvoje sportu systematicky udržovat v dobré kvalitě stávající sportoviště.

Podporovat karlovarské sportovní kluby na všech úrovních bez ohledu na popularitu a sledovanost jejich sportovního odvětví.

Jak? Použitím všech dostupných prostředků v rámci možností města: přímá finanční podpora, výměna zkušeností a pobytů v rámci partnerských měst a další výměnné programy, pomoc při vytváření podmínek pro konání sportovních akcí, zejména na úrovni dětí a mládeže a hendikepovaných sportovců.