Podporovat tradiční lázeňství a jeho moderní pojetí jako primární zdroj „bohatství“ a znak jedinečnosti Karlových Varů.

Jak? Pokračovat v podpoře rozvoje balneologického výzkumu smeřujícího k prokazování pozitivních účinků lázeňské léčby. Pokračovat v systematicky nastavených marketingových aktivitách prostřednictvím Infocentra, které propagují Karlovy Vary jako unikátní lázeňskou, kulturně-historickou, sportovní a kongresovou destinaci. Pokračovat v aktivním zapojení ve Sdružení lázeňských míst s cílem obhajovat prokázané a blahodárné účinky lázeňské péče na lidský organismus na úrovni partnera Vlády a Ministerstva zdravotnictví tak, aby byla připravována a schvalována legislativa lázeňství podporující, nikoliv omezující.

Vytvářet podmínky pro další rozvoj cestovního ruchu, založeného na unikátním přírodním bohatství, historii, kultuře, dobře fungující infrastruktuře a čistotě města.

Jak? Efektivními marketingovými nástroji propagovat město Karlovy Vary, jeho léčivé zdroje, lázeňství a přírodní krásy, pokračovat v intenzivní spolupráci se subjekty a profesními sdruženími působícími v cestovním ruchu, monitorovat postřehy, dojmy a potřeby lázeňských hostů a návštěvníků, podporovat projekty a aktivity subjektů ze soukromé i neziskové sféry rozvíjející cestovní ruch.

Zachovat přístup a budovat vztah široké karlovarské veřejnosti k relaxační části lázeňství.

Jak?Dokončit přípravu koncesního projektu rekonstrukce a provozu Alžbětiných lázní se strategickým partnerem a umožnit co nejširší přístup karlovarské veřejnosti. Cílový stav: zachování tradiční lázeňské péče, rozšíření služeb o relaxační a regenerační vodní a saunový program evropského standardu, termální park. Využít veškeré dostupné informační kanály k propagaci lázeňství také mezi občany Karlových Varů.

Udržovat a zdokonalovat zavedený komplexní městský navigační systém (pěší i pro vozidla) a v plné šíři využívat Infocentra a jeho poboček pro informační funkce uvnitř města i navenek.

Jak? Pravidelně aktualizovat a doplňovat navigační systém. Pokračovat v zavedeném efektivním systému práce Infocentra, které jako centrální insituce zajišťuje informování návštěvníků města a prezentuje destinaci Karlovy Vary navenek v rámci republiky, Evropy a světa.