Podporovat rozvoj systému sociálních služeb ve městě, vytvářet rovné příležitosti i znevýhodněným sociálním skupinám, financovat sociální služby jak z městského rozpočtu, tak podílem z výnosů ze sázkových a loterijních her.

Jak? Prioritně se zaměřit na děti, rodiče s dětmi, děti se zdravotním postižením, dospělé se zdravotním postižením, seniory, specificky zdravotně postižené, osoby se zvýšenými sociálními riziky, sociálně slabé, etnické menšiny a osoby v krizové situaci.

Podporovat aktivity a programy určené a zaměřené zejména na děti a rodiče na mateřské dovolené.

Jak? Aktivně podporovat z městských i partnerských zdrojů zařízení typu Mateřského centra a podobných institucí, vybudovat Komunitní centrum ve Staré Roli, zajistit maximální dostupnost tohoto typu služeb pro všechny sociální vrstvy a podporovat projekty na vznik těchto zařízení v těch částech města, odkud dnes nejsou snadno dostupná. Aktivně pracovat s Domem dětí a mládeže zaměřeného na mimoškolní aktivity dětí, podporovat subjekty organizující prázdninové příměstské i pobytové tábory.

Pečlivá údržba a modernizace dětských hřišť, v lokalitách s jejich nedostatkem zřízení nových, až k dokončení kompletní sítě hřišt po celém městě.

Jak? Pomocí adekvátních finančních prostředků a personálního zabezpečení udržovat hřiště stávající, modernizovat hřiště vysloužilá a podle zmapovaných potřeb městských lokalit umístit hřiště nová, zejména při rekonstrukcích veřejného prostoru.

Pokračovat v koncepci rozvoje péče o seniory.

Jak? Pokračovat v rozpracovaném záměru výstavby areálu pro seniory v Okružní ulici ve Staré Roli pomocí veřejných a/nebo evropských zdrojů, a soukromých zdrojů. Při vkladu města v podobě pozemků otevřenou soutěží vybrat provozně a ekonomicky nejvhodnější nabídku investora při splnění požadovaných kritérií týkajích se zejména spektra nabízených druhů péče a služeb.

Vytvářet a podporovat projekty, zajišťující dostupné bydlení pro mladé rodiny, sociálně slabé a důchodce.

Jak? Pokračovat v realizaci výstavby v lokalitě Krokova se spoluúčastí soukromé sféry (PPP) s definovaným zadáním pro realizaci bytů se zvýhodněnými podmínkami užívání pro mladé rodiny, potřebné a sociálně slabé.

Podporovat plán sociálních služeb – tzv. Komunitní plán.

Jak? Kvalitně zpracovaný střednědobý Komunitní plán 2019-2023 existuje, podporovat tedy jeho důsledné naplňování a uvádění do praxe.