Priority

Infrastrukturní projekty

Doprava – na základě generelu dopravy rozhodnout o zásadních otázkách dopravy:

 • řešení parkování v klidu (parkování v celém městě)
 • umístění a řešení dopravního terminálu
 • organizace dopravy ve městě (včetně rekonstrukce Chebského mmostu)

Dopravní infrastruktura – posílit financování do obnovy místních komunikací
Vřídelní kolonáda – zajistit provzuchopnost stávající budovy a přípravit architektonickou soutěž
Císařské lázně – zahájit rekonstrukci včetně umistění koncertního sálu
Thermal – pokračovat v tlaku a intenzivních jednáních se státem k rekonstrukci komplexu, počínaje bazénovým areálem
Projekty EPC – opravit městské budovy (Drahomíra, areál Slavia, škola na nábřeží Jana Palacha atd.) a financovat rekonstrukce z budoucích energetických úspor
Hvězdárna – připravit a vybudovat nový objekt hvězdárny
Rolava – pokračovat v rozvoji areálu vybudováním kvalitního veřejného koupaliště

Čerpání evropských prostředků ve stávajícím programovém období 2014-2020

Využívat u projektů stávajících i připravovaných evropské prostředky v oblasti:

 • dopravy (terminály, obnova vozového parku, inteligentní zastávky)
 • záchrany kulturně historického dědictví (Divadlo, kolonády)
 • v sociální oblasti (komunitní centrum ve Staré Roli)
 • v oblasti infrastruktury škol (rekonstrukce, odborné učebny).

Rozvoj Kanceláře architektury města

 • posuzovat a hodnotit městské a soukromé projekty zásadního významu
 • dokončit proces schválení nového územního plánu
 • kultivovat veřejný prostor
 • komunikovat s veřejností ve všech tématech spojených s rozvojem města, pokračovat v městských diskusních fórech, ve studentském parlamentu, věnovat pozornost všem městským částem

Lázeňství a cestovní ruch, dokončení přístupového procesu na seznam světového dědictví UNESCO

Zápis na Seznam světového dědictví pro Karlovy Vary znamená vstup do elitní skupiny destinací s mimořádnou atraktivitou, které městu přinesou prestiž, dobré jméno, s sebou nesoucí zájem návštěvníků a lázeňských hostů a tedy rozvoj služeb, pracovních příležitostí, možnosti financování oprav, rekonstrukcí a obnovy z mnoha dotačních zdrojů. Členství na Seznamu je významným impulsem pro lokální ekonomiku a nástrojem kvalitního marketingu destinace.

Sociální oblast

Rekonstrukcemi i novou výstavbou zajistit dostupné bydlení pro mladé rodiny, seniory a sociálně potřebné s pomocí dotačních, soukromých a městských prostředků.

Podpora kultury a sportu

Živé město tvoří veřejné a společneské dění, fungující kulturní scéna a oblast sportu.
Budeme pokračovat v masivní podpoře všechn těchto oblastí ze strany města.