Proč je v KOA:

„Pohled na politickou scénu naší země během posledního čtvrtstoletí není utěšený. Politický systém a jeho kultura v mnohém nenaplnily naše očekávání. Domnívám se tedy, že na úrovni obcí a měst je nanejvýš potřebné, aby se rozhodování o veřejných záležitostech více posunulo od politických stran směrem k odpovědným občanským subjektům sdružujícím uznávané osobnosti, odborníky i aktivní občany, kteří mají poctivý zájem konat ve prospěch města. A právě takto se dle mého názoru KOA již etablovala.“