Jak můžete udělat něco, co jste neudělali – tiskové prohlášení – Karlovarská občanská alternativa

Jak můžete udělat něco, co jste neudělali – tiskové prohlášení

Minulý pátek jsem se nestačil divit. Někdo údajně napsal Karlovarskému deníku, že tajně vyjednávám s hnutím ANO a ex-ředitelem Thermalu Josefem Pavlem o tom, že ANO nebude v Karlových Varech kandidovat, abych si „udržel koryto“.

Článek končí tím, že sice všichni jmenovaní schůzku popírají, a že ANO kandidovat bude, ale „ať už se schůzka uskutečnila nebo ne“, volební boj se neobejde bez „útoku a zášti“. Z toho plyne, že když něco neuděláte, ale někdo napíše do novin, že jste to udělali, tak výsledným sdělením není, že pisatel lže, ale naopak, že vy jen zapíráte. Podobnou logiku ukazuje v tomtéž čísle placený článek, ve kterém se praví, že město upřednostnilo hernu před startovacími byty. Společnost PIKAZ podle této inzerce chce vystavět ve Dvorech na místě bývalé prodejny potravin dostupné byty, má ze svého pohledu platné územní rozhodnutí, ale město se prý rozhodlo, že z politických důvodů tuto stavbu neumožní. Se společností PIKAZ jsme několikrát jednali a upozornili jsme její zástupce na skutečnost, že uvedené územní rozhodnutí pozbylo platnosti v roce 2011 a že jsme ochotni jednat o záměru stavby znovu. Ale na rozdíl od dřívějších praktik budeme vyžadovat, podobně jako to vyžadujeme u nových projektů ve městě, aby stavební záměr odpovídal okolní zástavbě, tj. aby nevznikaly obrovské obludnosti, které budou z dřívější, stabilizované zástavby vyčnívat jako pěst na oko. Stručně řečeno, město jen požaduje, aby nový objekt respektoval výškou hlavní římsy a střechy okolní domy, kde také žijí lidé. Také požadujeme, aby stavba měla vyřešené zákonné náležitosti, především parkovací kapacity, které ale nelze řešit na úkor městských pozemků a zeleně. Sami jsme dříve kritizovali divoké záměry, které město umožňovalo a které nesly zmíněné nedostatky – využívání veřejných ploch pro soukromý užitek investorů a nedodržování limitů v území. Nejvtipnější částí ovšem je, jak pisatel placeného článku dospěl k tomu, že město upřednostňuje herny: tím, že nepovolilo věc v rozporu se zákonem a zájmy města, prý donutilo investora, aby bývalou prodejnu pronajal na hazardní hernu na deset let. Chci pouze říci, že v žádném případě nehodlám vést předvolební boj pomocí útoků a zášti, a že město nijak nepodporuje vznik dalších heren – těm, kdo tyto články četli pozorně, se to nakonec podaří rozklíčovat: volební boj se povede s útoky a záští, ale nikde není řečeno, že se k nim hlásím já nebo moji kolegové. Hernu na místě prodejny v ulici Karla Kučery nepronajímá město, ale investor. Pravdou však zůstává, že první dojem po přečtení obou článků je zřejmý – ten primátor je ale lump, zákulisní hráč, jedná tajně, zapírá a nerespektuje spravedlivá práva investorů. Snažil jsem se stručně popsat, proč to není pravda, posuďte tedy sami. Tváří v tvář takovým zprávám nemohu dělat nic jiného, než spoléhat na zdravý úsudek příčetných čtenářů, když už pisatelé příčetně nejednají. A zároveň si přát, aby média na hru řízených provokací a dezinformací nepřistupovala, ctila zásady seriózní žurnalistiky a pracovala s ověřitelnými fakty. Obdobné ataky se totiž dají v následujících týdnech jistě očekávat.

Petr Kulhánek
4.8.2014
foto: Václav Šlauf, MAFRA