Těžký úkol. Lázně zvelebí renomovaný urbanista – Karlovarská občanská alternativa

Těžký úkol. Lázně zvelebí renomovaný urbanista

Karlovy Vary – Jak propojit turistickou lázeňskou oblast se zbylými čtvrtěmi tak, aby tvořily fungující organismus?

Jakou koncepci zvolit pro širší centrum města včetně dolního nádraží, jak vyřešit veřejnou dopravu včetně terminálu či oživit starou vodárnu v Tuhnicích? A zbourat, nebo opravit Vřídelní kolonádu? Tento úkol čeká na hlavního architekta, který bude městu radit v architektuře a urbanismu a také se strategickým a ekonomickým rozvojem. A jak tohoto osvíceného vizionáře Karlovy Vary najdou?

Kancelář architektury
V Kanceláři architektury města, což bude nová příspěvková organizace s ředitelem, by měli pracovat odborníci na architekturu a urbanismus, kteří městu pomohou s koncepčním plánováním i s ekonomickým rozvojem. Městský architekt by měl řešit velké investiční a rekonstrukční záměry i zdánlivé drobnosti, které ovšem významně ovlivňují dojem z města. Třeba to, že v každé ulici město používá jiný mobiliář, nebo že dvě vedle sebe ležící ulice vypadají po rekonstrukci každá jinak.

Ředitel Kanceláře architektury města, jak se oficiálně nová příspěvková organizace nazývá, vzejde z otevřeného výběrového řízení. „Vítěze vybere na konci října mezinárodní porota, v níž zasednou například hlavní architekt švédského Varbergu Hakan Cullberg, ale i renomovaní čeští architekti či zástupci města,“ vysvětlil primátor Petr Kulhánek (KOA). Do výběrového řízení, které rada vyhlásí ve druhé polovině srpna, se mohou hlásit architekti, odborníci na urbanismus a městské plánování.

Na založení kanceláře se město připravovalo více než rok. A je teprve třetím českým městem, které po Brně a Praze podobnou instituci zakládá. „Je rozhodně velice dobré, že se Karlovy Vary rozhodly tuto kancelář založit,“ kvitoval záměr města Ivan Plicka, předseda České komory architektů. A doplnil, že je jistě ku prospěchu, že město bude mít od architektů kvalitní podklady pro koncepční rozhodování o jeho budoucím rozvoji.

Stejný názor má i primátor Petr Kulhánek, podle něhož nemohou Karlovy Vary věčně žít jen z lázeňské slávy a festivalového týdne. „Potřebujeme aktivně promýšlet a utvářet budoucnost města, ale chybí nám autorita se sjednocujícím pohledem, který na jedné straně chrání přírodní a architektonické hodnoty a na té druhé umožňuje rozvoj, funkčnost a zvyšuje jeho atraktivitu. Proto jsme se rozhodli založit instituci, která má vizi dlouhodobě držet,“ vysvětlil primátor.

Stanoviska a odborná doporučení odborníků z Kanceláře architektury by měla podle primátora rada respektovat. Konečné slovo ale budou mít v investičních záměrech zastupitelé. Odměna pro ředitele této organizace bude sjednána smluvně.

Karlovarský deník 21.8.2017
Foto: Deník