Kdo vlastně do odborné části konkursní komise přizval lidi, jejichž názor byl pak stejně opomenut? – Karlovarská občanská alternativa

Kdo vlastně do odborné části konkursní komise přizval lidi, jejichž názor byl pak stejně opomenut?


Na posledním městském zastupitelstvu se probíralo i složení konkursních komisí pro výběrová řízení na ředitele městských škol. Nutno hned úvodem uvést, že na jejich stanoviska ani na závěry a hodnocení nově vytvořené „komise odborníků s hlasem poradním“ při finálním rozhodování městská rada stejně nebrala zřetel…

Do rozpravy se přihlásila paní Michaela Tůmová (KOA) a pana náměstka Duška (ANO) se zeptala na „složení odborníků s hlasem poradním“. Zajímalo ji, proč se k tomu rada rozhodla a proč bylo třeba odborníky, kteří tam jsou jmenovány ze zákona, ještě posílit hlasem poradním.

Politická nebo odborná komise?

Pan Dušek odpověděl, že se skutečně chtěli doplnit konkurzní komise o další odborníky v oblasti školství, kteří byly nominováni politickými kluby. Osloveny prý byly politické kluby napříč zastupitelstvem.

„Takže ta odborná komise je v podstatě politická komise, když říkáte, že byly osloveny politické kluby,“ reagovala zastupitelka Tůmová a pokračovala: „U nás byl osloven pan Mašek. Kdyby byl osloven politický klub, prošlo by to nějakým kolečkem uvnitř hnutí a určitě bychom se bavili o tom, jestli se takové komise účastnit a má-li vůbec nějaký význam. Pane Melichare, vůbec nezpochybňuji vaší odbornost, ale nevím, co máte společného se školstvím… Nevím, proč tito lidé mají – pro mě politicky – dohlížet na výběr ředitelů škol.“

„To, co řekl pan náměstek, nebyla až zcela pravda,“ vstoupila do diskuse paní parimátorka a pokračovala: „Nebyly osloveny žádné politické kluby. Já jsem oslovila přímo lidi, kteří pracují ve školství.“

Podle ní se snažili o to, aby bylo dodrženo určité rozložení poradních hlasů. „Aby pak někdo nemohl přijít říct, ale my máme taky nějakého profíka, který by vám k tomu možná mohl něco říct,“ dodala.

Váha poradního hlasu

Uvedla, že sama žádnou zkušenost se škostvím nemá, a je proto dobře, když jí lidé, kteří ve školství reálně pracovali, řeknou ještě svůj vlastní názor. Ten, jak podotkla následně, není „rozhodující pro komisi, která má vybírat, ale je důležitý pro nás.“

„Paní primátorko, vašemu vysvětlení naprosto rozumím. Myslím, že to, co předvedl pan Dušek, bylo naprosto zbytečné,“ zareagoval na to Michaela Tůmová.

A závěr?

Následně bylo realizováno 7 konkursů, z nichž u 4 městská rada nerespektovala doporučení konkursních komisí. Jedná se především o ZŠ Krušnohorskou a Poštovní, kde se konkursů účastnili stávající ředitelé, kteří neměli ve svém záznamu žádnou připomínku nebo snad napomenutí, za svou pozitivně hodnocenou práci byli řádně odměňováni, komise je 100% doporučila – nicméně potvrzeni ve svých funkcích nebyli a konkursy byli zrušeny. To se nikdy v minulosti nestalo. U dalších dvou konkursů – na ZŠ J. A. Komenského a Libušina – Rada města nerespektovala doporučení komise a namísto obou doporučovaných stávajících ředitelů bez dalšího komentáře jmenovala druhé v pořadí.

> Více k tématu se dočtete zde