Podivné konkursy aneb jak chutná moc – Karlovarská občanská alternativa

Podivné konkursy aneb jak chutná moc

Rozhodnutí Rady města Karlovy Vary nejmenovat ředitele základních škol, přestože splnili všechny náležitosti konkursního řízení a byli doporučeni jednomyslně jak konkursní komisí, tak pracovní poradní skupinou, je bezprecedentní případ arogance moci a naprosté zamítnutí odborného pohledu na problematiku.

Rada svým rozhodnutím popřela kvalitní práci nejmenovaných ředitelů, práci celé konkursní komise i její pracovní poradní skupiny a smysl školského zákona, který stanovuje, jak má být konkurs organizován, aby byl co nejvíce eliminován politický přístup. V tomto případě nejde ani o politické rozhodování, ale rozhodování několika jedinců v Radě města a celé koalici, kteří prosazují své zájmy a bohužel celá současná městská koalice (ANO, Karlovaráci, ODS, KDU-ČSL, TOP 09) tyto snahy a aktivity podporuje.

Fakta o uvedeném

 1. Konkurs na ředitele může, ale nemusí vyhlásit zřizovatel po 6 letech funkčního období ředitelů škol.
 2. Školský zákon – §166 odst. 2: Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace nebo vedoucího organizační složky státu nebo její součásti jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení.
 3. Rada města si ke konkursům jmenovala i poradní pracovní skupinu, dle školského zákona by členové této skupiny měli být odborníci na problematiku řízení škol.
 4. Školský zákon rovněž striktně stanovuje, jak má být sestavena konkursní komise, aby byl eliminován subjektivní „politický“ pohled zřizovatele a konkursní komise je sestavena z odborníků – ze členů České školní inspekce, ze zástupců zaměstnanců a člena školské rady. Hodnocení komise by tím mělo být výhradně odborné.
 5. V Karlových Varech bylo v tomto roce vyhlášeno sedm konkursů na ředitele příspěvkové organizace vykonávající činnost školy:
  • ZŠ Krušnohorská
  • ZŠ Poštovní
  • ZŠ Libušina
  • ZŠ J. A. Komenského
  • ZŠ Mozartova
  • ZUŠ A. Dvořáka
  • 1. MŠ Karlovy Vary
 6. Průběhy konkursů – Rada města si jmenovala konkursní komisi a vzhledem k tomu, že nejsou v Radě odborníci jmenovala pětičlennou poradní pracovní skupinu. Kroku Rady města lze rozumět, protože v Radě nejsou žádní odborníci na problematiku řízení škol, což paní primátorka potvrdila, když zdůvodňovala jmenování pracovní skupiny.

Výsledky jednotlivých konkursů v tabulkách

Komentář

Rada města ze sedmi konkursů nepřihlédla k doporučení odborné konkursní komise ve čtyřech případech. A to i přesto, že konkursní komise a poradní pracovní skupina jednoznačně určily vhodnost těchto uchazečů k řízení škol. Bez ohledu na doporučení odborníků Rada zrušila část konkursů nebo jmenovala uchazeče a bez odborné znalosti problematiky řízení školy, konkursy zrušili nebo jmenovali uchazeče, kteří nebyli preferování konkursní komisí.

Je zajímavé, že v konkursu na ZŠ Mozartova, jmenovala Rada ředitelkou Mgr. Steinovou, která je členkou politického uskupení Karlovaráci (v současné koalici) i přesto, že 3 členové konkursní komise jmenované za odbornou veřejnost tuto uchazečku považovali za nevhodnou. To je pak v rozporu s rozhodováním o stávajících ředitelích v uváděných konkursech, kdy všichni stávající ředitelé prokázali svojí činností, že školy vedou dobře, což Rada ohodnotila pravidelnými každoročními odměnami ředitelům škol, ředitelům nebyly předány žádné výtky k jejich činnosti, ani k nim Rada neměla žádné výhrady, a naopak školy dosahovaly výborných výsledků. I přes tyto skutečnosti, byli ředitelé buď nejmenováni nebo nahrazeni jinými uchazeči, bez zkušeností s řízením školy.

To, že se do konkursu na ředitele nehlásí další uchazeči svědčí o dobrém vedení škol, veřejnost ani zaměstnanci necítí potřebu změny, protože jsou organizace funkční a mají svůj vývoj. Dále je to také signál, že v současném personálním stavu v Karlovarském kraji se nikdo na místa ředitelů nehrne a je naprosto nelogické nevyužít potenciálu čtyř uchazečů, kteří školu výborně vedou, získali během prvního funkčního období potřebné zkušenosti a perfektní znalost školního prostředí ve svých školách a mohou svých zkušeností využít v dalším období a „své“ školy dále rozvíjet.

U zrušených konkursů konkursní komise a pracovní skupina jednomyslně doporučila oba pány ředitele k dalšímu jmenování na další funkční období. Jediný, kdo nedoporučil jednoho uchazeče, byl pan náměstek Dušek.

A vyvstávají otázky. Jak je možné, že přes všechno uvedené, kladné hodnocení ředitelů, vyjádření konkurzní komise a poradní skupiny, Rada města nejmenuje ani jednoho ředitele, pod záminkou, že si neměli z koho vybírat. Proč pan náměstek Dušek jako jediný nepodpořil jednoho z uchazečů? Pan náměstek Dušek nemá s řízením škol pražádné zkušenosti a přes názor všech odborníků z komise, přesvědčil Radu města, aby nejmenovala žádného z ředitelů.

Co to je za signál? Kromě toho, že pan ředitel musí být odborník a zvládat všechnu tu agendu od školské, personální, stavební, provozní, právní apod, se ale ještě v podání vedení našeho města musí i „zalíbit“. A běda, jestli nebude vedení poslouchat.

Personální politika Rady města vede školy do komplikované situace. Přestože byly konkursy vypsány v únoru 2024, nemají školy dodnes vedení. Kdo se pohybuje ve školství ví, že v tuto chvíli už by měl být pomalu připravený další školní rok, a ne měnit nebo teprve vybírat v této nejexponovanější době vedení školy.

Zastupitelský klub KOA