Nestandardní postup města v otázce výběru ředitelů ZŠ – Karlovarská občanská alternativa

Nestandardní postup města v otázce výběru ředitelů ZŠ

V uplynulých dnech proběhly konkurzy na ředitele základních škol zřizovaných městem Karlovy Vary. V pátek 19. 4. ovšem byla svolána mimořádná rada města, která rozhodla o zrušení a opětovném vyhlášení dvou konkurzních řízení, a to v případech ZŠ Poštovní a ZŠ Krušnohorská. Odůvodněním tohoto postupu ze strany vedení města je, že v nich byl přihlášen jediný kandidát.

Konkurzní komisí i poradní odbornou skupinou, kterou si ustanovila sama rada města, byli nicméně oba kandidáti – stávající ředitelé škol – shledáni vhodnými, když splnili všechny náležitosti konkurzního řízení.

Jakkoliv akceptujeme možnost města vybrat si vedení zřizovaných organizací podle svého uvážení, daný postup považujeme za hrubě necitlivý a dehonestující k dosavadní práci obou ředitelů. Kromě jejich práce tímto činem navíc rada města rozporuje i rozhodnutí konkurzní komise a její pracovní poradní skupiny, a obecně také smysl školského zákona, který stanovuje, jak má být konkurz organizován, aby bylo co nejvíce eliminován politický přístup k výběru vedoucích osob. Vzhledem k doporučení komisí působí argumentace vedení města jako zástupná a dává prostor pro řadu spekulací. Tento případ se tak bohužel stává dalším pokračováním seriálu o netransparentní personální politice a špatné komunikaci ze strany stávající koalice.

Zastupitelský klub KOA