Report z jednání zastupitelstva města 9. dubna 2024 – Karlovarská občanská alternativa

Report z jednání zastupitelstva města 9. dubna 2024

Report ze 2. jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary bude tentokrát téměř monotematický. I přesto, že bylo na programu přes 60 bodů, bylo totiž jedno téma zcela dominantní.

1. Šlo o 1. změnu územního plánu (změna 1a), jejíž součástí byl i po mnoha stránkách „výbušný“ pivovar v Rybářích. Zjištění, které investigativní tým Reportéři ČT učinil o jednom z investorů Felixi Ikonnikovi, společníkovi ve firmě AF Company 100% vlastnící pozemky v areálu, byla myslím medializována již dostatečně. I já jsem tu o nich psal a v televizi se k nim sám vyjadřoval.

Co se týče samotné změny, technicky vzato na ní není nic moc špatně. Dokonce – a to je pro kontext důležité zmínit – část pozemků, které měly být nově změněny z ploch veřejné zeleně na plochy určené k zástavbě smíšené obytné (v centru města), již dříve zastavitelnou plochou byly. Na tento účel byly ve starém územním plánu změněny rozhodnutím zastupitelstva z roku 2007, tedy v době, kdy měl pivovar úplně jiného vlastníka. Nicméně, nový uzemní plán tyto pozemky zpracoval jako veřejnou zeleň. Územní plán byl řádně projednán a schválen, bez připomínek vlastníka. Ten na většině svých pozemků mohl dál v klidu stavět i bourat.

A právě tím podle mě městu spadla shůry jedinečná páka na to, aby mohlo konečně zajistit řešení strašné technické i sociální situace areálu pivovaru. Vlastník ji totiž až do dneška (dlouhé roky) nijak neřešil, spíše jí šel naprostou ignorací dění na pozemku naproti – a z mého pohledu zcela záměrně, aby mohl město držet pod krkem. Teď by to ovšem bylo 1:1. Z toho důvodu jsem vedení města navrhl (za celý zastupitelský klub Karlovarská občanská alternativa) v předstihu řešení:

  1. podmínit změnu územního plánu sanací současné situace – demolicí stojících budov v areálu pivovaru a 
  2. oddělit tento bod (změna Z1a/9) od ostatních změn ÚP pro hlasování v zastupitelstvu tak, aby se zbytečně nezdržovaly ostatní potřebné změny, a dále ho řešit samostatně (stejně, jako například v případě porcelánky ve Staré Roli a zahradnictví Na Vyhlídce).

Tímto postupem bychom si zajistili alespoň určitou garanci a šanci, že investor konečně bude jednat – město mu vyjde vstříc, ale nejdřív nás musí zbavit problému, který pomohl stvořit. Zároveň pro případ, že by se do celé věci časem vložila policie či orgány státu, nebo by projekt z jakéhokoliv dalšího důvodu nebyl realizován, byl by vyřešen alespoň ten největší průšvih v daném území.

Objektivně je zcela evidentní, že na nutnosti co nejrychlejší nápravy situace v areálu panuje shoda napříč celým zastupitelstvem. Můj návrh ale bohužel nebyl akceptován s tím, že jde jen o nápravu chyb a vedení města investorovi věří, že jednat bude. Paní primátorce se sice podařilo od zástupce vlastníka získat čestné prohlášení, že demolice započne do 90 dnů od schválení, ale bez jakýchkoliv sankcí v případě nedodržení. Řešení situace je tak stále plně na libovůli vlastníka – a já se přiznám, že mu nevěřím. Ačkoliv změny ÚP jsou technikálie a souhlasím, že zpracovatel a dotčené orgány nemají lustrovat žadatele (od toho jsou jiné orgány), jsem přesvědčený, že samospráva si může dovolit vystupovat v otázce územního rozvoje aktivně a sebevědomě. To také znamená klást si takové podmínky, aby byl rozvoj efektivní, udržitelný a v zájmu města. To neplatí jen pro tento případ, ale pro každý – a ani kolem něj nemusí blikat tolik červených vykřičníků. V tom se ale bohužel se současným vedením města evidentně příliš neshodneme.

Samotná diskuze se nakonec zvrhla v přehlídku emocí, v jejichž zajetí evidentně část zastupitelů ani pořádně netušila, o čem vlastně hlasuje a čemu tleská. Kdybych si měl vsadit, řekl bych, že pan Ikonnikov si hned po hlasování bouchnul šampaňské: teď už totiž může pozemky pivovaru vesele prodat – peníze z pyramidových podvodů bude mít vyprané a nebude mu hrozit žádné zmrazování majetků, kdyby se ocitl na sankčních seznamech. Už nemá důvod riskovat a snažit se projekt realizovat, ani přes bílé koně. Čestné prohlášení jednatele bude v případě potřeby jenom cár papíru. Pivovar se v tristním stavu zakonzervuje na dalších mnoho let a město se tohoto problému jen tak nezbaví.

Třeba jsem ale jen zbytečně skeptický a vlastníkovi křivdím. Nezbývá než doufat, že se tentokrát ve svém odhadu mýlím. Každopádně moc děkuji opozičním kolegům a kolegyni z Piráti Karlovy Vary a STAN Karlovy Vary (Žaneta Salátová a Oldřich Vastl) za podporu našeho alternativního návrhu, který se snažil o skutečné řešení problému. Stejně tak zástupcům veřejnosti, kteří na včerejším ZM vystoupili. První indicie, nakolik se chystá AF Company slib dodržet, budeme mít cca za 90 dnů…

2. Z dalších bodů včerejšího ZM, které ještě stojí za zmínku, je to jednoznačně jeden vysoce pozitivní – a sice udělení čestného občanství Jiřímu Bartoškovi, prezidentovi Karlovy Vary International Film Festival. Navíc na návrh Petra Kulhánka z Karlovarské občanské alternativy. Naši kandidáti a kandidátky na cenu města bohužel tentokrát neprošli.

3. V bodě různé jsem si na základě situace, jíž jsem byl osobně účastníkem v naší obřadní síni, dovolil podnět k urychlenému řešení bezbariérového vstupu. Osoby na vozíku či s jinak omezenou mobilitou to totiž bohužel na cestě do ní nemají vůbec jednoduché.

4. Ohledně Alžbětiných či Zámeckých lázní a dalších závažných témat zazněly po dotazech kolegů spíše jen kusé informace. Zatím tedy asi nemá smysl dělat závěry, co s nimi bude město dělat. Nicméně je zjevné, že v případě Alžbětiných lázní se postupně připravuje půda pro možný odprodej. Naopak Zámecké lázně by mohla čekat koncese.

5. Bez větších připomínek byly odhlasovány neinvestiční dotace nad 250 tisíc pro sociální a zdravotní oblast a sport pro rok 2024. Rozdělení dotací pro kulturu bohužel ještě známo není.

Ke kauze „Lenin v oboře“ se jako zástupce veřejnosti (a zejména té odborné) vyjádřil Jiří Klsák. Situaci shrnul velmi dobře, ale doufám, že tím už celou věc můžeme ukončit. Pro kontext případně více zde.

A to je z mého pohledu z toho nejdůležitějšího snad vše – už takhle to bylo vyčerpávající až až. Děkuji, pokud jste dočetli až sem! Další zasedání nás čeká 18. 6. 2024.

Adam Klsák