Report z jednání zastupitelstva města 8. listopadu 2023 – Karlovarská občanská alternativa

Report z jednání zastupitelstva města 8. listopadu 2023

Dlužím Vám tradiční report zastupitelstva města, které se odehrálo minulý týden, výjimečně po dvou odkladech ve středu 8. 11. 2023.

Tady je:

  1. Tématem číslo 1 byly jednoznačně Alžbětiny lázně, respektive zájem hotelového řetězce Hilton o ně. Na programu byla prezentace, od které asi většina z nás očekávala konkrétní vize. Těch jsme se ale bohužel nedočkali – prezentace byla především o značce jako takové a příkladech úspěšných investic. Následovala dlouhá a zajímavá diskuze s řadou dotazů. Nelze rozporovat, že Hilton je prestižní a silná značka, a že jeho přítomnost ve městě by byla přínosem. Věřím také, že památkově chráněný objekt by Hilton dokázal dostat zpět do skutečně reprezentativní podoby, jakou si nepochybně zaslouží. Pak jsou tu ale další věci. Alžbětiny lázně jsou také posledním veřejným lázeňským zařízením v majetku města, a byť ve skromné a zastaralé formě, poskytují dostupné lázeňské a zdravotnické služby i našim občanům. Hilton pro změnu není charita, nýbrž tvrdý obchodník, který sleduje svoje zájmy. Deklaruje ochotu jednat, ale představa, že si město nadiktuje vše, co chce, a Hilton to splní, je naivní. Zástupce Hiltonu jednoznačně řekl, že do komplexu bude masivně investovat pouze tehdy, bude-li ho vlastnit. Alternativami jsou investice do opravy ze strany města a pronájem (což je, jak víme, nyní již bohužel nereálné – příležitost s koncesí, kterou současné vedení města před lety promarnilo, se již nezopakuje) či hledání strategického partnera, který budovu opraví a bude provozovat spolu s Hiltonem. O variantě provozu přímo v režii města již nemá smysl hovořit, ta je v kategorii sci-fi. Lázeňský provoz Hilton považuje za přidanou hodnotu, kterou by jistě zachoval, ale cenovou dostupnost garantovat samozřejmě nebude. S hezkou řečí v diskuzi také vystoupili zástupci zaměstnanců Alžbětiných lázní. Shrnuli, o co všechno by město zánikem současné formy lázní přišlo. Musíme si to přiznat – provoz v stávající formě v budově lázní není za současných podmínek udržitelný. Hledejme však společně cestu, jak o něj zcela nepřijít. Reálné možnosti podle mě existují a jistě o nich budeme mluvit. Následně zastupitelstvo jednohlasně pověřilo radu města dalším jednáním s Hiltonem. Jiný zájemce aktuálně není (druhý původně zmiňovaný je již bohužel ze hry). Uvidíme, co jednání přinesou, pevně doufám, že vedení dokáže být aktivní a vyjednat pro město i občany co nejvýhodnější scénář.
  2. Zámecké lázně – zde nic moc nového. Budova je po dlouhých měsících chátrání bohužel v neprovozuschopném stavu a nutné investice na zprovoznění jsou minimálně v řádu milionů. Bývalý nájemce, který objekt do tohoto tristního stavu dostal, se navíc nyní soudí s městem o ušlý zisk (což je skutečně bizarní). Objevil se zájemce o provoz mezi okolními hotely, ale veškerá jednání jsou teprve na začátcích. Doufejme, že se tuto situaci podaří vyřešit v dohledné době tak, aby lázně dál zbytečně nechátraly.
  3. Vypadá to, že město se skutečně posouvá v otázce výstavby městských bytů (respektive zatím spíše konverze existujících objektů), a to je dobře. Nejreálněji nyní vypadá přestavba ubytoven Drahomíra a Úvalská. Velmi důležité podle mě je, aby tyto akce probíhaly se zapojením Kancelář architektury města. Bylo by mi moc líto, kdyby například Drahomíra, která jistou neoddiskutovatelnou architektonickou kvalitu má (i když to na první pohled nejspíš nevidíme, díky atypické fasádě jde o jednu z nejzajímavějších staveb modernistických Drahovic, která si navíc jako jedna z mála zachovala původní ráz), skončila jako další ošklivá a bezduchá meruňková krabice polystyrenu. Dovolil jsem si citovat ze StrategieKV°2040: „Mimořádná pozornost bude věnována městským veřejným stavbám (vlajková loď města, nastavení městského stavebního standardu).“ I „obyčejné“ veřejné stavby totiž mohou být originální, kvalitní, atraktivní. Leckde ve světě už je tohle dávno samozřejmostí, pojďme se to také konečně naučit!
  4. Pro městskou policii se bude nakupovat systém na rozpoznávání SPZ, který známe z řady jiných měst. Usnadní kontrolu správného parkování nebo vjezdů do lázeňské zóny. Rezidentní stání se brzy bude rozšiřovat například i do Tuhnic, systém tedy pomůže i tam.
  5. V soutěži na rekonstrukci Chebského mostu zvítězil návrh Bridgestructures+AoC architekti, odborná komise ale zároveň rozhodla, že lepší konstrukční řešení nabídla SAGASTA. Studie tedy budou sloučeny a na dopracování je třeba ještě cca 1,6 mil. Kč. Bude to ale stát za to!
  6. Vznesl jsem dotaz, zdali jsme v kontaktu s partnerským městem v Izraeli Eilatem. Paní primátorka mě ujistila, že s představiteli Eilatu v kontaktu jsou. Přijde-li konkrétní žádost o pomoc, město se bude snažit vyhovět. Důležité gesto v této době, díky.
  7. Na ZM dorazil občan pan Kadečka, který se už desetiletí pokouší o změnu územního plánu na svém pozemku. Nepohlídal si ale zjevně procesní chybu, když při tvorbě nového ÚP posílal dále podněty jen pořizovateli (Stavební úřad), a nedostavil se na veřejná projednání. Nyní, když je nový ÚP schválený, lze řešit opět pouze změnou, která by ovšem měla být hrazena navrhovatelem. Stavební úřad je zjevně ochoten vyjít vstříc a změnu zapracovat, a věřím, že i zastupitelstvo. Problémem jsou ale náklady na změnu ÚP. Osobně bych byl pro je v tomto výjimečném případě uhradit a celou věc konečně uzavřít, nicméně zároveň rozumím, že tím může být nastaven nedobrý precedens.
  8. V září médii proběhla informace, že v kauze zmanipulování veřejných zakázek CzechTourism byl (nyní již dokonce) obžalován uvolněný radní pan Bursík (dříve byl pouze obviněn). Vyzvali jsme ho tedy, aby postup v této kauze a svou roli v ní před zastupitelstvem a veřejností pokud možno osvětlil. To bohužel odmítl. I když ctíme presumpci neviny, veřejnost má tendenci na politiky (a tím spíše na ty v exekutivní funkci) klást poněkud vyšší nároky a ptát se. I pouhý stín pochybností může na danou osobu, potažmo na celou radu, město i politiku vrhat špatné světlo, tím spíše, pokud není včas a dostatečně rozptýlen. Veřejný tlak může mít negativní vliv na výkon uvolněné funkce. Proto jsme se pana Bursíka návrhem usnesení za celý klub Karlovarská občanská alternativa pokusili vyzvat, aby znovu zvážil odstoupení z funkce uvolněného radního do doby, než se mu podaří před soudem případně očistit. V našem návrhu na usnesení jsme apelovali na dobrovolné odstoupení, nikoliv odvolání z funkce. Ani takto ovšem náš návrh neprošel, většina zastupitelů zjevně v celé věci problém nevidí. Postoj pana radního, který má podporu většiny ZM, tedy nezbývá než respektovat – počkejme si na rozhodnutí soudu.

A to je pro tentokrát vše – kompletní videozáznam jednání již najdete na webu města. Další zastupitelstvo nás čeká 19. 12. Děkuji za pozornost!

Adam Klsák