Městské zastupitelstvo nevyzvalo obžalovaného náměstka ke vzdání se funkce, návrh KOA neschválilo – Karlovarská občanská alternativa

Městské zastupitelstvo nevyzvalo obžalovaného náměstka ke vzdání se funkce, návrh KOA neschválilo

Poněkud ve stínu informací o možném zájmu společnosti Hilton o budovu Alžbětiných lázní byl na 5. městském zastupitelstvu návrh našeho zastupitelského klubu, který přednesl Adam Klsák.

Předcházela tomu žádost o sdělení bližších informací ke kauze obžalovaného radního Petra Bursíka a jeho roli v radě města. Pan Bursík k tomu pouze řekl, že celá věc se táhne již čtyři roky a že nemá žádnou novou informaci, co by k tomu sdělil.

„To mě moc mrzí,“ reagoval Adam Klsák, „doufal jsem, že se třeba před zastupitelstvem obhájíte. Ctím presumpci neviny a nerad dělám závěry pouze na základě zpráv z médií.“ Dále uvedl, že věří v to, že se panu Bursíkovi podaří v průběhu soudního řízení jeho jméno očistit. Nicméně jsou podle něho na osoby ve veřejných funkcích a obzvláště v exekutivě kladeny vyšší nároky a proto zmíněná záležitost staví celou městskou radu do špatného světla.

Za zastupitele KOA tedy předložil návrh tohoto znění:

Zastupitelstvo města vyzývá pana inženýra Petra Bursíka, aby se po dobu trvání obžaloby v kauze zmanipulování veřejných zakázek v CzechTourism vzdal funkce uvolněného radního.

Bohužel, návrh podpořil kromě zastupitelů za KOA pouze Jindřich Čermák (Piráti). Z přítomných 29 zastupitelů jich 7 nehlasovalo, 14 bylo proti a 4 se zdrželi.