Výzva k ukončení ruskojazyčné kampaně v Německu – Karlovarská občanská alternativa

Výzva k ukončení ruskojazyčné kampaně v Německu

„Vary vám rozumějí“ – tak mělo znít jedno z hesel kampaně na přilákání rusky mluvících turistů do Karlových Varů. Naštěstí se od něj po mnoha negativních reakcích upustilo, ale kampaň podle všeho běží dál.

Vedení města tvrdí, že je namířená pouze na Rusy žijící v Německu. V kontextu současného dění se dá považovat přinejmenším za nevkusnou a necitlivou, může ale také uškodit mezinárodní reputaci našeho města. Otevřený dopis, který byl 7. prosince zaslán paní primátorce, je podepsaný všemi demokratickými opozičními zastupitelkami a zastupiteli a vyzývá vedení města, aby kampaň, od níž se hned v počátku distancoval Karlovarský kraj, ukončilo.

Výzva k ukončení ruskojazyčné kampaně v Německu Vážená paní primátorko,
jakožto zastupitelé a zastupitelky Karlových Varů Vás žádáme, aby Infocentrum města s okamžitou platností ukončilo ruskojazyčnou kampaň ve Spolkové republice Německo. Podle našeho mínění může tato reklamní akce v kontextu aktuálního dění způsobit šrámy na domácí i mezinárodní reputaci města, prohloubit negativní stereotypy o něm a ve výsledku zapříčinit přesně opačný efekt, než pro jaký byla pravděpodobně zamýšlena.

Jistě víte, že Ruská federace v současné chvíli vede agresivní a neomluvitelnou válečnou kampaň vůči svobodné a demokratické Ukrajině. Takzvaná „speciální operace“ má statisticky prokazatelné podporu většiny ruského obyvatelstva. Populace ruského původu v evropských zemích, tradičně velmi pevně spjaté s domovinou, proti válce většinově aktivně nevystupují (čest statečným výjimkám), a naopak, část v Evropě žijících Rusů pořádá manifestace na podporu ruského režimu či zmírnění sankcí. Za zmínku stojí nedávný případ ruskojazyčné influencerky, která byla vyhoštěna z Německa kvůli šikaně ukrajinských uprchlic zveřejněné na sociálních sítích. Je zjevné, že část Rusů pobývajících na území Německa nesdílí evropské hodnoty, hodnoty demokratické společnosti. Pevně věříme, že Karlovy Vary nechtějí svou budoucnost stavět na takovýchto hostech. Navíc v momentě, kdy hostíme velké množství válečných uprchlíků z Ukrajiny, se může v krajním případě jednat i o bezpečnostní hrozbu pro tuto velmi zranitelnou skupinu. V neposlední řadě, celá věc může být velmi snadno zneužita ruskou propagandou jako důkaz škodlivosti sankcí.

V žádném případě se nechceme dopouštět paušalizace či předsudků, Karlovy Vary byly vždy kosmopolitním městem, a právě tuto otevřenost si všichni přejeme zachovat. Zároveň ale odmítáme, aby rezignovaly na morální hodnoty evropského prostoru, ve kterém se nacházejí, a jehož chtějí být lázeňskou metropolí číslo jedna. Nastalá situace nám dává šanci získat nové či ztracené trhy, zaměřit se primárně na domácí klientelu a klientelu ze zemí, které jsou demokratickému Česku a Evropě hodnotově blízké. Stejně tak se naše město může stát bezpečným přístavem svobodně smýšlejících lidí z celého světa (včetně Ruska) — aby to ale bylo možné, musíme se smířit s objektivním faktem, že masivní turistický ruch z totalitní (a dnes již oficiálně i teroristické) Ruské federace do Evropy skončil. A pro Karlovy Vary není v dlouhodobém horizontu žádoucí na něj s nostalgií vzpomínat.

S pozdravem a díky za porozumění,
Adam Klsák, zastupitel města a dále podepsaní,

  • Jindřich Čermák, člen Rady Karlovarského, kraje zastupitel města
  • Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje, zastupitel města
  • Tomáš Mašek, zastupitel města
  • Žaneta Salátová, zastupitelka města
  • Michaela Tůmová, zastupitelka města
  • Bohdan Vaněk, zastupitel města
  • Oldřich Vastl, zastupitel města

V Karlových Varech 5. 12. 2022