Obsazení poradních orgánů – výborů a komisí – popřelo historický princip zastoupení – Karlovarská občanská alternativa

Obsazení poradních orgánů – výborů a komisí – popřelo historický princip zastoupení

Rozhodnutím staronové městské koalice redukovat počty členů poradních odborných orgánů z 9 na 7 byl popřen tradiční a logický princip zastoupení politických subjektů, které jsou součástí městského zastupitelstva. Není překvapením, že na úkor opozice.

Argument úspory financí, při symbolické úrovni odměn, neobstojí proti demokratickému principu rovnocenného přístupu k informacím a rozhodovacím procesům. Neobstojí proti ztrátě kontinuity u řady lidí, kteří se v dané problematice za uplynulá volební období velmi dobře orientují. V majetkové komisi tak poprvé od roku 1994 nebude Vlastimil Lepík, v kulturní komisi skončil Jiří Klsák, poprvé od roku 2010, ve finančním výboru nebude Petr Kulhánek, který v něm působil od roku 2006 a je autorem 8 městských rozpočtů. Koalice také odmítla navázat na práci nestranických odborníků ve sportovní komisi, kde několik funkčních období působil Václav Sebera, nebo v sociálním výboru, do kterého byl navržen terénní pracovník Richard Kubíček.

Politická kultura tímto mocenským rozhodnutím dostala bohužel na frak, bez racionálního důvodu, ovšem s nepěkným signálem pro styl budoucí komunikace současného vedení města.

Zastupitelské kluby KOA a Pirátů