Na nelegální demolici bývalé tělocvičny v Kolmé ulici nakonec nedošlo – Karlovarská občanská alternativa

Na nelegální demolici bývalé tělocvičny v Kolmé ulici nakonec nedošlo

Demolice objektu někdejší tělocvičny v Kolmé ulici, původně naplánovaná na 18. března, se nakonec nekonala. Její majitel ji plánoval i přesto, že k jejímu stržení neměl potřebná povolení, chybělo například to od památkářů. Šlo tedy o demolici nelegální.

Podle mluvčího karlovarského magistrátu majitel od svého původního záměru upustil na poslední chvíli. Magistrátní odbor dopravy zrušil těžké technice povolení k dočasné úpravě provozu z důvodu toho, že nedodržel pravidla a nezajistil včas uzavírku a dopravní značení.

Objekt chátrá už roky

Budova je v dezolátním stavu a o jejím případném zbourání se jedná už delší dobu.

Tělocvična (Turnhalle) v Kolmé ulici v Karlových Varech

byla otevřena veřejnosti roku 1873 a sloužila nejen jako prostor pro cvičení, ale i jako spolkový dům. I z tohoto hlediska jde o významnou stavbu, navíc památkově hodnotnou.
 

„Objekt sice není kulturní památkou, ale leží na území Městské památkové rezervace. Budovu nechal majitel desítky let chátrat, v posledních letech ji navíc poškodil opakovaně požár. Podle nezávislého posudku Kloknerova ústavu však objekt nemá narušeny nosné konstrukce a jeho demolice není nevyhnutelná,“ přibližuje situaci archeolog Jiří Klsák a dodává: „Objekt opravitelný je. Stavební úřad po loňském požáru vydal majiteli pokyn k zajištění stavby, ale k tomu nedošlo. Při dalších jednáních demolici povolili městští památkáři, přestože Národní památkový ústav v Lokti byl proti.“

Karlovarský kraj záměr zamítl, nesouhlas projevila i KAM

Jeho slova potvrzuje i Hana Strnadová z odboru památkové péče Karlovarského kraje když říká, že „stabilita budovy není bezprostředně ohrožená, objekt je možné rekonstruovat a vlastně i částečně obnovit.“ Krajští památkáři celý případ přezkoumali a přiklonili se na stranu záchrany objektu, ani stavební úřad povolení k demolici nevydal. Karlovarský kraj tedy záměr objekt strhnout zamítl. „Přesto majitel podnikl pokus tělocvičnu zbourat,“ dodává Klsák.

Svůj údiv a nesouhlas s plánovanou demolicí vyjádřil i Ing. arch. Karel Adamec, ředitel Kanceláře architektury města Karlovy Vary: „Všeobecný šok je o to větší, že se jedná o nelegální záměr, který nemá povolení od stavebního úřadu a je přímém rozporu s vyjádřením Národního památkového ústavu.“

Pokud by se demolice budovy – byť i v soukromých rukou – uskutečnila bez souhlasného stanoviska dotčených orgánů, jednalo by se o bezprecedentní krok, který by se objevil v monitorovací zprávě zapsaného statku v UNESCO. „A to může silně poškodit celou mezinárodní lázeňskou skupinu. I když se majiteli marginální pokuta v řádech statisíců bohatě vyplatí, zodpovědnost na svých bedrech ponese plně Město Karlovy Vary,“ uzavírá Jiří Klsák.

Reportáž České televize – Události v regionech, 18.3.2022

Autor: Petr Slezák