Vyjádření podpory Ukrajině – Karlovarská občanská alternativa

Vyjádření podpory Ukrajině

Zastupitelská klub KOA dnes požádal vedení města o vyvěšení ukrajinské vlajky na budobvy karlovarského magistrátu jako reakci na invazi ruských vojsk na Ukrajinu.

22. února 2022

Vážená paní primátorko,
obracím se na Vás a Radu města Karlovy Vary jménem zastupitelského klubu KOA se žádostí o vyvěšení ukrajinské vlajky na budovy magistrátu města.

Je to jedna z mála možností, jak lze vyjádřit naši podporu Ukrajině a odsoudit vpád Ruska do cizího, svrchovaného státu.

Řada úřadů to učinila už v minulých dnech ještě před začátkem invaze. V případě Karlových Varů by to pak bylo o to více symbolické, než jinde. Ještě bych Vás rád požádal, zda by nebylo možné toto zařadit do dnešní jednání RM v rámci bodu „různé“.

Za zastupitelský klub KOA
Vlastimil Lepík