Účinnost vyhlášky omezující noční provoz restaurací a barů v centru města odložili městští zastupitelé o necelý půl rok – Karlovarská občanská alternativa

Účinnost vyhlášky omezující noční provoz restaurací a barů v centru města odložili městští zastupitelé o necelý půl rok

Dost možná nejožehavějším bodem karlovarského městského zastupitelstva, které se konalo 7. prosince v Lidovém domě ve Staré Roli, byla vyhláška o omezení provozní doby hostinských provozoven v lokalitě ulic T. G. Masaryka, Zeyerova, Dr. Davida Bechera, Jaltská a Dr. Engla.

Samotnému schvalování vyhlášky předcházela dlouhá diskuse nejen z řad zastupitelů, ale i provozovatelů dotčených klubů a restaurací nebo lidí, kteří se na jejich provozu a fungování podílejí. Vyslechnout si tak bylo možné například názory a argumenty Karlovarských klubových Djs, provozovatelů Barracuda Baru, klubů Molly nebo Ratini, ale i zástupce petičního výboru za zachování nočního klidu v centru města Karlovy Vary. Povětšinou se všichni shodovali na tom, že se jedná o problém vážný a letitý, ale zároveň zdůraznili, že s nimi povětšinou o podobě vyhlášky nikdo nejednal a pokud ano, tak seperátně a vždy jako následek nějaké konkrétní situace.

Výsledkem jednání městského zastupitelstva je kompromis: vyhlášku sice zastupitelé schválili, její účinnost ale odložili o půl roku. „Navrhuji, aby tato pravidla byla platná a účinná od 1.1.2022 a schválit vyhlášku, který je dnes zastupitelům předkládána, s účinností od 1.6.2022,“ uvedla k tomu paní primátorka Pfeffer-Ferklová (ANO) a ještě upřesnila: „V případě, že nabudou vyjmenovaná pravidla dodržována, automaticky vejde v platnost vyhláška o omezení provozní doby. V případě, že ta pravidla naplněna budou, je možné se k vyhlášce vrátit a do doby, než začne být účinná, ji revokovat nebo upravit.“

Diskuse

Koaliční zastupitelka Zdeňka Batíková (ANO) uvedla, že se o tento problém zajímá už delší dobu a schválení vyhlášky je podle ní jediné řešení. Připomněla také počet podpisů pod petící proti hluku. Dále se z řad zastupitelů k vyhlášce vyjadřovali povětšinou zástupci opozice. Barbora Hradečná (Piráti) poděkovala za poměrně vstřícný krok za strany města, ale jako nutnost vidí právě následnou diskusi s provozovateli a všemi zainteresovanými o tom, zda jsou předkládané požadavky pro ně vůbec realizovatelné, jestli je jsou vůbec schopni plnit. „Až pak by měla následovat debata o tom, jakou formu by případná vyhláška měla mít,“ vyjádřila se v diskusi a zároveň ještě navrhla, aby byla tato vyhláška stažena z jednání zastupitelstva z důvodu toho, aby na lednovém zastupitelstvu byl ještě prostor ji modifikovat.

K tomuto návrhu se připojil i Jiří Klsák (KOA). Ve svém příspěvku uvedl, že je „pán letitý a leccos si v Karlových Varech prožil“, tudíž i ví, že problém s nočními kluby a rušením nočního klidu tu byl vždycky. Poukázal ale i na zajímavou věc: „Hovoří se tu o centru města, kde ty kritizované kluby sídlí, já ale vnímám centrum města jiné, než toto obchodně-správní – to vlastní lázeňské město, kde ten problém je taky, obzvláště pak během filmového festivalu, kdy je ve městě povoleno absolutně všechno.“ Upozornil také na to, že podmínky, k jejichž plnění by se provozovatelé měli zavázat, pro ně mohou být nezvládnutelné. „Těžko asi někomu jako provozovatel zabráníte v tom, aby dělal ‚binec‘ při přecházení z podniku do podniku. A pokud ano, zajímalo by mě jak…“

Podle Vlastimila Lepíka (KOA) je vyhláška nadbytečná. „Je tu zákon 258 z roku 2000 o zdraví obyvatelstva, který stanovuje noční klid. Na nás je, abychom dokázali ten noční klid zajistit. A to asi není věc provozovatelů, i když jejich součinnost by určitě byla vítána. Pokud máme městskou policii, která na to svým počtem strážníků nestačí, je asi třeba navýšit jejich počet.“ Navrhl proto usnesení, kdy zastupitelstvo ukládá radě města zajistit úpravu rozpočtu za účelem navýšení městské policie o dva strážníky.

Velitel městské policie Marcel Vlasák pak vidí největší problém v koncentraci několika podniků poblíž sebe. „Vzniknul zde zvláštní fenomén, když se lidé baví na ulici a ne v podnicích,“ uvedl.

 

Závěr

Městské zastupitelstvo nakonec většinou 26 hlasů usnesení přijalo. „Osobně jsem usnesení nepodpořila, neboť si myslím, že body 1 až 3 nejsou splnitelné,“ vyjádřila se k tomu předsedkyně KOA Michaela Tůmová.

Jaké podmínky očekává dodržovat od provozovatelů hostinských zařízení v uvedené lokalitě Zastupitelstvo města Karlovy Vary?

Provozovatelé hostinských zařízení v uvedených lokalitách:

  1. vyvinou maximální snahu k zajištěni a udržení dodržování nočního klidu v blízkém okolí své provozovny,
  2. omezí hlučnost svých návštěvniků tak, aby ruchem nebyli obtěžováni občané, kteří v dané lokalitě bydlí a mají právo na klidný spánek; veškerá zábava se bude odehrávat především uvnitř provozoven, i tak s ohledem na dodržování nočního klidu,
  3. obstarají si provoz své živosti takovým způsobem, aby návštěvníci jejich provozů co nejméně opouštěli toto místo, či dokonce migrovali po barech a tím způsobovali hluk na ulicích,
  4. ve svých provozovnách umístí cedule s nápisem zákaz vynášení alkoholu a osobně či prostřednictvím svého zaměstnance či jiné osoby budou na tuto povinnost dohlížet,
  5. zajistí v případě možnosti zřízení prostorů vyhrazených pro kouření,
  6. osobně či prostřednictvím jiné osoby zajistí dozor nad dodržováním uvedených pravidel uvnitř provozovny i v bezprostředním okolí jejich provozoven.

Dodržování těchto pravidel je platné a účinné od 1.1.2022.

Autor: Petr Slezák