Kdy a jak hlasovat v Parlamentních volbách – Karlovarská občanská alternativa

Kdy a jak hlasovat v Parlamentních volbách

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proběhnou ve dnech 8. a 9. října 2021. Hlasovat mohou i voliči v zahraničí, kteří přijedou na zastupitelské úřady České republiky.

Jak volit

Po předložení průkazu totožnosti a obdržení volebních lístků se volič odebere na místo pro úpravu lístků, za volební plentu. Za volební plentou se volič musí nacházet sám. Výjimka je v případně, pokud volič sám nemůže upravit volební lístek, vložit ho do obálky a vhodit do volební urny, například z důvodu tělesné vady. V takovém případě může mít doprovod, nikoliv člena volební komise, ale dalšího voliče. Upravený volební lístek přijde do obálky, ve které se následně vhodí do volební urny.

Preferenční hlasy a kroužkování

Při volbách do Poslanecké sněmovny se do obálky vkládá jeden hlasovací lístek, který reprezentuje stranu, hnutí nebo koalici, kterou si volič vybere. Na kandidátní listině vybrané strany může zakroužkováním volič udělit tzv. preferenční hlasy, tak může učinit u nejvýše 4 kandidátů. Ti jsou zakroužkováním zvýhodněni a získají-li od voličů své strany 5 % preferenčních hlasů, mohou se posunout v kandidátní listině výše.

Pokud volič udělil preferenční hlas více než 4 kandidátům, hlasovací lístek se započítá pouze ve prospěch vybrané strany, hnutí či koalice, preferenční hlasy nebere volební komise při sčítání v potaz.

Kdy je hlas neplatný

Neplatné jsou hlasovací lístky, pokud jsou na jiném než předepsaném tiskopise než vytištěném či rozmnoženém zastupitelským úřadem, přetržené, vhozené do volební urny bez obálky, nebo pokud se v obálce nachází více volebních lístků.

Shrnutí

Termíny:
  • 6. října 8:00–17:00 – drive-in volební místa pouze pro lidi v karanténě kvůli covidu-19
  • 8. října 14:00–22:00 – řádný termín voleb
  • 9. října 8:00–14:00 – řádný termín voleb
Potřebné doklady:
  • občanský průkaz nebo pas dokládající občanství České republiky
  • při volbě mimo svůj volební okrsek voličský průkaz
Za plentou:
  • zakroužkovat lze 4 kandidáty na jednom volebním lístku
  • do volební obálky se vkládá jeden volební lístek

grafika: ČT24