S evropskými lázněmi na společné cestě do UNESCO – Karlovarská občanská alternativa

S evropskými lázněmi na společné cestě do UNESCO

V dokumentu, který byl zveřejněn 4. června 2021, ICOMOS, poradní organizace UNESCO, doporučila mezinárodní sériovou nominaci Slavné lázně Evropy/The Great Spas of Europe k zápisu na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví. Toto dobrozdání je důležitým podkladem pro jednání Výboru pro světové dědictví, který na svém 44. zasedání ve dnech 16. až 31. července 2021 bude rozhodovat i o této nominaci. Pokud by rozhodnutí Výboru bylo v souladu s doporučením ICOMOS, můžeme oficiální potvrzení zápisu Slavných lázní Evropy na prestižní seznam Světového dědictví UNESCO očekávat koncem července 2021.

U zrodu záměru zapsat nejvýznamnější lázně na Seznam světového dědictví UNESCO stál po roce 2005 Karlovarský kraj. Kraj z počátku usiloval především o zápis českých lázní, zejména lázní tzv. Západočeského lázeňského trojúhelníku. Od podzimu roku 2010 se do procesu velmi aktivně zapojilo město Karlovy Vary, které se po změně strategie stalo nejen lídrem českých měst, ale i dalších evropských lázní, usilujících o tento společný zápis. Jednalo se o historická lázeňská města, která vznikala a vyvíjela se okolo přirozeně se vyskytujících léčivých zdrojů, studených i horkých. Města měla reprezentovat typ mezinárodních lázní z období od 18. století po 20. léta 20. století. K charakteristickým rysům pak patří dochovaná urbanistická struktura, propojená s okolní terapeutickou krajinou, specifická lázeňská architektura s parky, zahradami a promenádami. Města, která byla místem setkávání významných osobností, členů panovnických a šlechtických rodů, inspirací spisovatelům a umělcům.

K naplnění této myšlenky vznikla v roce 2011 mezinárodní skupina primátorů a starostů těchto lázní s pracovním názvem Slavné lázně Evropy, která se dodnes několikrát do roka schází a koordinuje společné kroky. Jejími členy bylo původně 16 lázeňských měst, z nichž se po dlouhém a složitém procesu do závěrečné nominace propracovalo 11 nejvýznamnějších, a to z České republiky Karlovy Vary, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně, dále německá města Bad Ems, Baden – Baden a Bad Kissingen, rakouské město Baden bei Wien, anglické město Bath, italské město Montecatini Terme, belgické město Spa a francouzské město Vichy. V roce 2013 se režie celého procesu ujalo Ministerstvo kultury České republiky, které vytvořilo a do činnosti uvedlo oficiální strukturu pro přípravu nominační dokumentace. Nejvyšším orgánem se stala Mezinárodní řídící skupina, jíž byla podřízena Mezinárodní pracovní skupina. Celková nominační dokumentace pak obsahuje nominační dokumentace jednotlivých měst a společné a shrnující dokumenty (Komparativní analýzu, Management plány, společné mapy, zdůraznění mimořádných hodnot).

Hlavním koordinátorem nominačního procesu v České republice se stalo Ministerstvo kultury, po odborné stránce je hlavním garantem Národní památkový ústav, v procesu je zapojen též Karlovarský kraj. Aby česká lázeňská města mohla snadněji zajistit a financovat proceduru přístupu svých obcí na Seznam světového dědictví UNESCO, vytvořila na podzim roku 2012 dobrovolný svazek obcí České lázně – salony Evropy.

Datem předání nominační dokumentace do Centra světového dědictví v Paříži se stalo po důkladné přípravě nakonec až jaro 2019. Rozhodovací proces měl proběhnout při zasedání Výboru pro světové dědictví v roce 2020, z důvodu celosvětové pandemie covidu 19 však došlo k odložení na rok letošní.

Můžeme chystat v našich lázeňských městech pro konec července velké oslavy? Jsem přesvědčen, že stejně jako nominace Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří, která se dočkala v roce 2019, se dočkají úspěchu na mezinárodní scéně i naše Slavné lázně Evropy. Potenciál na to rozhodně mají.

 
 
Mgr. Jiří Klsák,
městský a krajský zastupitel,
kandidát do Poslanecké sněmovny