Podařilo se zachovat počet orchestrálních hráčů KSO, přijaté usnesení garantuje i finance na jejich mzdy – Karlovarská občanská alternativa

Podařilo se zachovat počet orchestrálních hráčů KSO, přijaté usnesení garantuje i finance na jejich mzdy

Jedním z témat dubnového karlovarského městského zastupitelstva bylo i financování Karlovarského symfonického orchestru. Přišlo na řadu v projednávání bodů Rady města Karlovy Vary ze 23.2., na které byli odvoláni ředitelé KAM KV a KSO.

Na úvod paní primátorka přišla s návrhem usnesení k dlouhodobému financování KSO. Mimojiné požadovala, aby se na něm podílel výraznějším způsobem i Karlovarský kraj.

Petr Kulhánek (KOA) – městský opoziční zastupitel a zároveň hejtman Karlovarského kraje – uvedl, že snaha ze strany města k takovému zapojení kraje do financování KSO je několik let stará. Bohužel bývalá paní hejtmanka se několikrát odmítla na toto téma sejít, a to jak s primátorem, tak i s ředitelem orchestru. „Je tedy poněkud smutné, že jste s touto výzvou čekala dva roky od svého nástupu,“ uvedl k načasování žádosti a dodal, že již tehdy argumentoval tím, že v některých krajích se na financování takové kulturní instituce podílí kraj a město ideálně rovným dílem. „Vnímám tento požadavek jako naprosto legitimní a myslím si, že si orchestr větší krajskou podporu zaslouží. Budeme o ni jednat a budu ji prosazovat,“ uvedl k tomu.

Návrh letošního rozpočtu KSO

Petra Kulhánka dále zajímalo, jak je zajištěno financování KSO v letošním roce. V rozpočtu je totiž navržena částka 38,6 milionů korun s tím, že již zahrnuje případné dotace z kraje respektive ministerstva kultury. V současnosti ale KSO čerpá 33 milionů korun. V organizačním řádu je 71 pracovních úvazků, ale vzhledem k tomu, že některé z nich jsou v dané chvíli neobsazené, je aktuální stav 67 úvazků. Financování na letošní rok (33 milionů korun) ale pokrývá pouze 63 z nich. „Prosím tedy o informaci, jakým způsobem bude zajištěno dofinancování letošního rozpočtu KSO,“ uzavřel Kulhánek a na zavěr také potvrdil, že krajské zastupitelstvo na základě jednomyslného odsouhlasení krajskou radou bude v pondělí 26.4. schvalovat navýšení příspěvku KSO o požadovaných 250 000 korun na 1,5 milionu korun.

Přijaté usnesení

Zastupitel Pavel Bouška (Karlovaráci) potvrdil, že na jednání vedení města s hráči KSO zazněla garance, že budou zachovány mzdové prostředky, byla tam také odmítnuta fúze s mariánskolázeňským orchestrem a přímo paní primátorka deklarovala, že nebude snižován počet hráčů orchestru.

Michaela Tůmová (KOA) pak přišla s doplňujícím usnesením garantujícím finanční prostředky pro všechny úvazky uvedené v oragnizačním řádu. Pokud by došlo ke snižování počtu zaměstnanců – administrativních nebo orchestrálních hráčů – musí to vždy projednat městské zasupitelstvo. Jiří Neumann (KOA) ještě navrhl doplnění o časový výhled: „Nečiníme to jen pro letošní rok, ale ta předkládaná vize je tu dlouhodobá,“ uvedl k tomu.

Karlovarští městští zastupitelé usnesení v tomto znění také přijali.

„Jsem ráda, že i díky naší iniciativě se podařilo zachovat počet orchestrálních hráčů, aby KSO i nadále splňoval parametry symfonického orchestru,“ vyjádřila se k tomu na závěr Michaela Tůmová.

Autor: Petr Slezák