Odvolání ředitelů KAM KV a KSO si dokonce vyžádalo i dodatečnou tiskovou zprávu – Karlovarská občanská alternativa

Odvolání ředitelů KAM KV a KSO si dokonce vyžádalo i dodatečnou tiskovou zprávu

V úterý 23. února karlovarská městská rada odvolala v pořadí již čtvrtého a pátého ředitele svých příspěvkových organizací; tentokrát se jednalo o KAM KV a KSO, jmenovitě o jejich dnes už bývalé ředitele Petr Kroppa a Petra Polívku. Odvolání ředitele Karlovarského symfonického orchestru mělo ještě zvláštní dohru v podobě dodatečné tiskové zprávy Rady města.

K odvolání došlo i přes poměrně masivní protest veřejnosti – za pouhých pět dní podepsalo elektronickou petici na podporu obou ředitelů 1303 lidí. Podporu panu Kroppovi vyjádřila Odborná rady KAM KV v čele s architektkou Evou Jiřičnou i Komise kultury, památkové péče a architektury Města Karlovy Vary (již připravené a všem členům rozeslané prohlášení nakonec nevešlo v platnost, jelikož její jednání bylo zhruba dvacet minut před začátkem zrušeno jejím předsedou), za pana Polívku se pak postavila například Unie orchestrálních hudebníků ČR nebo samotný Karlovarský symfonický orchestr. Nepomohl ani apel hejtmana Karlovarského kraje na přehodnocení postupu rady a ústup od myšlenky odvolání ředitelů; k tomu došlo k 28.2.2021, výběrové řízení na uvolněné posty poběží do 30.4.2021.

Rezignace šéfdirigenta KSO

Bývalý šéfdirigent KSO Jan Kučera

Jako jeden z prvních na odvolání Petra Polívky reagoval šéfdirigent Jan Kučera; hned v úterý ohlásil okamžitou rezignaci na své místo. „Na odvolání pana ředitele jsem reagoval rezignací velmi spontánně doslova pár minut po odhlasování. Dal jsem tím jasně najevo, že s takovými praktikami ze strany magistrátu nechci mít nic společného,“ uvedl v rozhovoru pro portál KlasikaPlus.cz. Zmínil také to, že za Polívkou je šest sezón poctivé práce, která byla kulturní veřejnosti v Karlových Varech jednoznačně ku prospěchu a to, že toto odvolání – bez udání důvodu a beze slova poděkování – chápe jako aroganci moci ze strany magistrátu a primátorky města. Podle něj o kultuře rozhodují i lidé, jejichž kulturní obzory jsou papír nepopsaný. „Někteří z nich už se ani netají výroky typu, že vlastně žádnou kulturu nepotřebujeme a že co si na sebe samo nevydělá, nemůže existovat,“ uvedl doslova. Zmínil také, že koncert KSO nenavštívila paní primátorka za celé tři roky, kdy je ve funkci, ani jednou. I to podle něj něčem svědčí.

Dopis Unie orchestrálních hudebníků

20. února zaslala UOH členům karlovarské městské rady otevřený dopis. Ten je zdvořile zakončen žádostí o sdělení důvodu uvažovaného odvolání ředitele KSO a snahou o ujištění, že připravované výběrové řízení nebude vypsáno s cílem snížení rozpočtu KSO a počtu jeho orchestrálních hráčů.

„Požadavek na snížení nákladů minimálně o 10 procent u příspěvkových organizací každopádně vedl ke snižování počtu zaměstnanců, což je ve městě a v lesích dost vidět. A jestli chce Město orchestr dále finančně podporovat stejně, musí brát ohled i na rostoucí mzdové náklady.“

Jiří Klsák, městská zastupitel za KOA

Doplňující tisková zpráva Rady města

Pokud byste na otázky z dopisu UOH hledali odpovědi v původní tiskové zprávě vydané krátce po odvolání obou ředitelů, neuspěli byste. „Je divné, že ačkoliv mi primátorka při osobní schůzce ústně potvrdila, že odvolání ředitelů organizací KSO a KAM KV nesměřuje ke snížení rozpočtu ani k propouštění orchestrálních hráčů v KSO, v tiskovém prohlášení města to potvrzené není,“ pozastavila se nad tím Michaela Tůmová (KOA).

Po kratší mailové korespondenci vyšla nakonec doplňující tisková zpráva, kde první náměstek paní primátorky Tomáš Trtek (ANO) uvádí, že „Odvolání ředitele není motivováno snahou orchestr poškozovat, destabilizovat, zasahovat do jeho dramaturgie nebo umělecké činnosti“ a že „nejde ani o tlak na snižování počtu členů orchestru nebo jeho rozpočtu.“ Vydání doplňující tiskové zprávy bylo zdůvodněno tím, že média tyto informace nepublikovala, ačkoliv prý na tiskové konferenci z úst pana Trtka zazněla. Každopádně v původní tiskové zprávě rozeslané médiím chyběly, i proto je toto zdůvodnění poněkud zvláštní. A zvláštní je také to, že dodatečná tisková zpráva obsahuje pouze citaci pana náměstka Trtka, nikoliv stanovisko celé rady.

„Současná koalice nedokáže deklarovat udržení orchestrálních úvazků veřejně, proč? Nelze si nevšimnout, že Karlovaráci za dobu pouhého dvou a půl roku již třikrát vyměnili svého zástupce na postu náměstka pro kulturu. A navíc neochota nebo snad i neschopnost současného náměstka Kopsteina se jakkoliv na veřejnosti vyjádřit k situaci v KSO a v KAM KV je zarážející a dost možná i zneklidňující.“

Michaela Tůmová, městská zastupitelka, předsedkyně KOA

Nezbývá tedy než věřit, že ústní slib paní primátorky ohledně budoucího rozpočtu KSO a počtu orchestrálních hudebníků bude dodržen; citace jejího prvního náměstka v dodatečné tiskové zprávě by snad mohla být uklidňující. A těšit se můžeme také na ony „nové impulsy“, které mají nový ředitelé přinést. Podle té první tiskové zprávy by se totiž měli snažit i o to, aby „úzkou spoluprací vytvářely konsensuální směr stabilizace a dalšího rozvoje města.“

Autor: Petr Slezák