Odvolá Rada města další dva ředitele příspěvkových organizací? Na řadě je KSO a KAM KV – Karlovarská občanská alternativa

Odvolá Rada města další dva ředitele příspěvkových organizací? Na řadě je KSO a KAM KV

Podle informací Deníku se chystá odvolání dalších dvou ředitelů příspěvkových organizací: Petra Polívky, ředitele Karlovarského symfonického orchestru (KSO), a Petra Kroppa, ředitele Kanceláře architektury města Karlovy Vary (KAM KV). Rozhodovat o tom bude městská rada 23. února. Záměr již potvrdila karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Za odvoláním ředitele KSO je třeba vidět dlouhodobé neshody v komunikaci mezi ním a vedením města, potažmo právě paní primátorkou. Argumenty ředitele KSO, který orchestr za dobu svého působení neoddiskutovatelně pozvedl nejen na profesní úrovni, byly nezřídka odmítány, často i poněkud úsměvným způsobem. To jako když se paní primátorka ptá, je-li možné repertoár orchestru hrát i v menším obsazení; ona to prý neví. Tenhle způsob argumentace je něco, co člověk erudice a typu pana Polívky jen těžko snáší (parametry symfonického orchestru jsou dané) a svědčí to spíš o neodbornosti tázajícího se. A například na zářijovém zastupitelstvu musel pan první náměstek Trtek „převzít“ primátorčinu úlohu a odpovědět za ní na body z dopisu pana Polívky k financování a budoucnosti KSO vedení města; paní primátorka to buď neuměla, nebo prostě jen nechtěla.

„Beru tento krok jako neomluvitelnou chybu vedení města, kdy bez důvodu odvolává dvě osobnosti, které své organizace KAM KV a KSO dostali na velmi vysokou úroveň s prokazatelným pozitivním renomé a vnímáním veřejností širokou, odbornou a kulturní. Musím říci, že jsem zcela konsternován tímto brutálním zásahem do fungujících organizací. Zároveň jsou oba ředitelé uznávanými odborníky v rámci celé ČR i s mezinárodním přesahem. Odsuzuji toto nekompetentní rozhodnutí ze strany lidí, kteří jsou mnohdy v daných oblastech zcela nekompetentní a z mého pohledu nejsou schopni dohlédnout podstaty a významu fungování těchto organizací pro město Karlovy Vary.“

Petr Kulhánek (KOA)

U KAM KV je situace poněkud složitější; stejně jako KSO je to instituce velmi dobře vnímána veřejností, také pan architekt Kropp si vydobyl výborné renomé, velký ohlas mají například i akce, které KAM KV pořádá a v nichž se snaží vzbudit zájem veřejnosti třeba o řešení veřejných prostor. Ani zde určitě nelze jakkoliv zpochybňovat odbornou úroveň, je dost možné, že si současné vedení města představuje jinou roli KAM KV, než jakou získalo po svém vytvoření. Navíc často KAM KV zaujímá i pozici jakéhosi oponenta vůči oficiálním postojům města ve vztahu k řešení architektonické problematiky města; což se od něj asi očekávalo dřív, teď už to možná tak žádané není.

Často se zpochybňují manažerské schopnosti pana Kroppa; je asi pravdou, že není z těch, co umí „bouchnout do stolu“, pokud si chtějí něco prosadit; něco, za čím stojí a čemu věří. Ale myslím, že svou profesní kariéru vybudoval na jiných vlastnostech, jako je třeba schopnost naslouchat anebo zamýšlet se nad argumenty protistrany.

„Rada města má na odvolání ředitelů právo, na rozdíl od těch předchozích odvolaných tito dva dostali již vytýkací dopisy pro nás s irelevantními výtkami; to je pouhé konstatování, neznamená to, že s jejich odvoláním souhlasím. Pokud budou skutečně odvoláni, bychom měli znát důvody proč k tomu došlo. Největší důraz bych ale kladla na zachování obou institucí, měli bychom znát vizi vedení města na jejich budoucí fungování.“

Michaela Tůmová (KOA)

Každopádně krokem, na který má Rada města právo (oba ředitelé již dostali i vytýkací dopis), ztratí obě instituce ze svého vedení respektované a vážené osobnosti, ze kterými je velký kus odvedené práce. A nezbývá než doufat, že z následného výběrového řízení vzejdou osobnosti jiné, které se budou stejně důsledně snažit naplňovat poslání obou příspěvkových organizací a ne se je snažit vměstnat do (nejen ekonomických) intencí vedení města.

Autor: Petr Slezák