Amfiteátr na Rolavě by mohl nahradit letní kino. To by bylo zakonzervováno – Karlovarská občanská alternativa

Amfiteátr na Rolavě by mohl nahradit letní kino. To by bylo zakonzervováno

Město Karlovy Vary zvažuje výstavbu nového amfiteátru v areálu přírodního koupaliště Rolava. Ten by, pokud bude shledán finančně únosným, mohl nahradit karlovarské letní kino. A právě k němu, k jeho budoucnosti, směřoval dotaz zastupitele Jiřího Klsáka (KOA) k vedení města na posledním městském zastupitelstvu: „Co hodláte dělat s areálem letního kina, pokud se rozhodnete pro amfiteátr na Rolavě?“

Náměstek primátorky Kopfstein na úvod vyvětlil, že projekt na Rolavě navazuje na studii využití areálu Rolavy z roku 2016. Každopádně by prý mělo jít o amfiteátr velikostně menší, než je ten v letním kině, a dále je třeba ještě dovyřešit i stížnosti na hluk, které město obdrželo po produkcích v rámci loňského Kulturního léta. Uvedl také, že karlovarští radní zatím zastropovali výši investic na 2,5 milionu korun; za ty by mělo vzniknout pódium a část hlediště.

„Letní kino, když jsem připravovali jeho rekonstrukci, by nás vyšlo zhruba na 10 milionů korun. My zatím nevíme, co za tu částku 2,5 milionu korun vůbec můžeme mít, ale v případě, že bychom amfiteátr skutečně postavili na Rolavě, letní kino už dále využívat nebudeme,“ uvadla primátorka Pfeffer Ferklová.

„A co tedy bude s areálem letního kina? Zakonzervujete ho?“ ptal se znovu Jiří Klsák a zdůvodňoval to i tím, že není sám, koho budoucnost zmiňovaného areálu zajímá. „Zatím nemáme s letním kinem žádné plány, tedy ho zakonzervujeme,“ odpověděla paní primátorka.

Vlastimil Lepík (KOA) v následné diskusi poznamenal, že se letní kino stalo pro spoustu karlovaráků určitým symbolem, a že by proto bylo vhodné vthánout do diskuse o něm širší veřejnost. „Myslím si, že by si to zaloužilo i anketu mezi občany: jestli chceme amfiteátr v letním kině anebo jestli chceme ten na Rolavě.“ Paní primátorka odpověděla, že jakmile bude vypracována studie, může i tato diskuse přijít na řadu.

Autor: Petr Slezák
Úvodní foto: areál letního kina na pohlednici z roku 1957