Rada města rozhodla o prodloužení pronájmu teplárny o 10 let – Karlovarská občanská alternativa

Rada města rozhodla o prodloužení pronájmu teplárny o 10 let

11. listopadu vedení města Karlovy Vary prodloužilo pronájem městské společnosti Karlovarská teplárenská o deset let firmě Karel Holoubek a.s. Zároveň s tím městská rada snížila nájemci pro letošní rok nájem na polovinu, a to s ohledem na dopady koronavirové krize do odběru tepla. Hlavním cílem prodloužení smlouvy a snížení nájemného pro letošní rok má být udržení stávajícího systému centrálního zásobování teplem.

Přitom již 30. října v rozhovoru pro Deník uvedl náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO), že by sice o dalším pronájmu karlovarské teplárny rád vedl diskuzi v širším plénu, ale z důvodů covid omezení to nebylo možné; a tak už (podle informací Deníku) Rada města rozhodla o dalším pronájmu teplárny společnosti Trade Group Karla Holoubka. S materiálem připraveným jako řádný bod na jednání rady města prý seznámil předsedy zastupitelských klubů. Nakonec byl bod z jednání Rady města stažen a projednával se na městském zastupitelstvu 10. listopadu.

Úvodem k projednávanému bodu na něm pan Trtek zastupitele seznámil s jeho problematikou a popsal a vysvětlil důvody, které vedení města vedly k plánovanému rozhodnutí, tedy k prodloužení nájmu o 10 let.

Dva různé právní výklady

Na platné usnesení představenstva Karlovarské teplárenské z října roku 2018 upozornil Petr Kulhánek (KOA). Stojí v něm, že představenstvo doporučuje zvážit způsob provozování po vypršení stávajícího smluvního vztahu a zpracovat studii výhodnosti provozování ve vlastní režii nebo varianty vypsání otevřeného výběrového řízení na pronájem podniku. „Nejsem si jist, bylo-li naplněno. Byla sice zpracována studie variant vlastního zdroje, nicméně studie varianty provozování ve vlastní režii do dneška zpracována nebyla,“ zdůraznil Kulhánek.

Podle právního náhledu, který má k dispozici a je rozdílný od prezentovaného právního názoru Odboru právního magistrátu, jednoznačně stávající vztah mezi městem a provozovatelem teplárny nese znaky koncese a prodloužení na 10 let z tohoto pohledu není možné. Hrozí tu tedy i nebezpečí šetření ze strany Úřady na ochranu hospodářské soutěže. „Proto se znovu ptám, není-li správná diskuse nad provozem Karlovarské teplárenské ve vlastní režii,“ uvedl Kulhánek a zmínil, že ani představenstvo Karlovarské teplárenské na své valné hromadě v roce 2018 nenašlo žádný důvod k tomu, aby to možné nebylo. Doporučil také vedení města, aby se s tématikou dvou různých právních výkladů obrátilo přímo na ÚOHS a zjistilo, jak k tomu přistupuje on.

Často zmiňované nebezpečí nárustu ceny tepla až do stavu vedoucího k rozpadu soustavy je pak podle Petra Kulhánka vyšší v případě, kdy bude teplárna provozována soukromým subjektem; ten bude do ceny zcela logicky promítat aktuální situaci. „Naopak město má daleko více nástrojů, jak cenu regulovat, a může tedy kompenzovat případný nepříznivý vývoj doby tak, aby co nejméně dopadal na koncového uživatele,“ zdůraznil. Rozhodně by však smluvní vztah neprodlužoval o 10 let, ale o roky 2, jak umožňuje platná smlouva.

Doba prodloužení a výhodnost smlouvy

Jiří Neumann (KOA) k tématu uvedl, že většinu z argumentů prezentovaných panem Trtkem chápe a i jim rozumí. Problém má ale s délkou prodloužení smlouvy: „Doba je sice nestandatrní, ale nemusí trvat až tak dlouho, podle všeho rok nebo dva. Proto nevidím důvod, proč tolik trvat na prodloužení o 10 let .“ Podle něj by bylo vhodné prodloužit o 2 roky do doby, kdy už budou vyjasněny podmínky, atmosféra podnikatelského prostředí, případně i evropské nebo národní dotační tituly. „Je zbytečné to teď tlačit na období 10 let,“ uzavřel Neumann.

Petr Kulhánek se také pozastavil nad argumentem, že provozování ve vlastní režii je pro město nevýhodné: „Řekněte mi jediný důvod, proč Karel Holoubek Trade Group žádá o prodloužení o 10 let, pokud je to takový ekonomiký propadák.“

Bez koncesního řízení

Do diskuse se přihlásil z řad veřejnosti Radek Novotný, projektatnt v oboru energetiky, enrgetický auditor a bývalý předseda dozorčí rady Karlovarské teplárenské. Ten se pozastavil na tím, že vedení města víc úsilí věnovalo tomu, aby zdůvodnilo, že nemusí dělat koncesní řízení. „Ta zakázka v průběhu 10 let reprezentuje 800 miliónů korun v nájmu. Jak ji můžete dát někomu z ruky bez výběrového řízení?“

Autor: Petr Slezák