Výzva k vytvoření společné koalice – Karlovarská občanská alternativa

Výzva k vytvoření společné koalice

Devět dní před ustavujícím jednáním Krajského zastupitelstva je ve společné Výzvě k vytvoření koalice STAN, Piráti, VOK, Místní, SNK1 a ODS/KDU-ČSL navržený model východiskem z patové situace a nabízí všem partnerům vyváženou a partnerskou účast ve většinové koalici s potřebným morálním a odborným základem k odpovědné správě Karlovarského kraje v následujících letech. Proto v tuto chvíli také veřejně vyzýváme koalici ODS/KDU-ČSL k racionálnímu přístupu a naplnění předsevzetí konstruktivního jednání a podpory většinové krajské vlády.

V pátek 30. 10. se STAN a Piráti sešli s vyjednávacím týmem ODS, kdy jsme prezentovali nabídku k vyváženému a partnerskému zapojení do uvažovaného půdorysu koalice STAN, Piráti, VOK, Místní, SNK1 a ODS/KDU-ČSL. Náš návrh byl bez další diskuse odmítnut, zároveň zazněl ze strany ODS /KDU-ČSL koncept koalice postavený na parlamentních stranách ODS/KDU-ČSL, ANO, STAN, Piráti s hejtmanem nominovaným za ODS/KDU-ČSL. Takový model je však v rozporu s našimi principy sestavování krajské koalice, zároveň stavěl zcela mimo šachovnici naše regionální partnery. Požádali jsem proto zástupce ODS/KDU-ČSL, aby se nad naším většinovým koaličním půdorysem zamysleli, interně projednali s tím, že se k němu v pondělí 2. 11. vrátíme.

Už v sobotu 31. 10. nás krajský předseda ODS Jiří Vaněček informoval, že nevyužijí lhůty do pondělí a naši nabídku spolupráce odmítají. Objevila se tak pochybnost, zda se o naší nabídce účasti ve většinové koalici vůbec jednalo v orgánech stran, nebo byla odmítnuta jen vyjednávacím týmem. Na základě dříve vyhlášené podpory většinové koalici a deklarované snahy o konstruktivní jednání ze strany ODS/KDU-ČSL jsme shrnuli věcnou argumentaci k možným variantám:

  1. Projekt koalice STAN, Piráti, VOK, Místní, SNK1 a ODS/KDU-ČSL je postaven na volebních subjektech, podporován dosud 21 mandáty. Přeneseně řečeno, je to postavený domeček před kolaudací, která může začít v momentě, kdy se k tomuto projektu připojí, v souladu se svými proklamacemi, ODS/KDU-ČSL.
  2. Koalice navrhovaná na bázi parlamentních stran, nyní postavená na dohodě ODS/KDU-ČSL s hnutím ANO a několika jednotlivců (kteří jsou mimo parlamentní strany). Tato koalice má podporu 20 mandátů. Vzhledem k jednoznačnému postoji hnutí Místní a SNK1, spolupracující na ustavení koalice dle varianty 1), není „parlamentní“ varianta reálná a životaschopná. Není již koho do ní přizvat, pokud je stále platný předpoklad, že SPD zůstává zcela mimo hru. Bez rozebrání a destrukce domečku postaveného ve variantě 1) tak nelze „parlamentní“ stavbu dokončit.

Logika a racionální úvaha tak říká:

  • máme zde návrh varianty životaschopné většinové koalice, kterou je možné ve spolupráci s ODS/KDU-ČSL ustavit;
  • na druhé straně stojí varianta koalice, která nemá jinou šanci, než zůstat menšinová.

Byli jsme proto připraveni s k diskusi vrátit v původně odsouhlasením termínu v pondělí 2. 11.

Hodinu před začátkem pondělního jednání jsme od člena vyjednávacího týmu ODS/KDU-ČSL Karla Jakobce obdrželi zprávu, že naši nabídku odmítají a naplánovaná schůzka je tak bezpředmětná.

V současné situaci, měsíc po volbách, je poměrně nestandardní odmítat věcný návrh, aniž by byla připuštěna jakákoliv diskuse k předkládané variantě. Je odmítáno řešení krajské koalice, aniž by se jím zabývaly regionální orgány obou stran.

S vědomím odmítnutého jednání nad navrhovaným půdorysem krajské exekutivy jsme v pondělí 2. 11. společně s našimi partnery zaslali zástupcům ODS/KDU-ČSL přiloženou výzvu k sestavení většinové koalice, ke které je připojen i zamýšlený formát k dalšímu jednání.

K tomuto dokumentu se hlásí 21 zástupců hnutí STAN, Pirátů, Místních, SNK1 a VOK, jak potvrdili svým podpisem nebo potvrzujícím emailem (ty jsou obsaženy ve druhé příloze).

Stále platí naše pozvání k účasti na této platformě, kdy jsme připraveni prodiskutovat preference a programové priority partnerů. K této potřebné diskusi bohužel zatím nemohlo dojít vzhledem k odmítnutému setkání.

Jsme připraveni k domluvě alternativního termínu takového jednání v nejbližších dnech, jakmile proběhne interní projednání ve stranických orgánech ODS/KDU-ČSL.

Vzhledem k tomu, že všechny ve výzvě uvedené subjekty si vzájemně potvrdily jednotu v dalším koaličním jednání, dříve navrhovaný formát koalice parlamentních stran se ukazuje jako nereálný, respektive menšinový.

Za podepsané zastupitele STAN, Piráti, VOK, Místní, SNK1,
Petr Kulhánek

Výzva k vytvořeni společné koalice – emailová potvrzení
Výzva k vytvoření společné koalice – podpisovy arch