První rok provozu letecké školy F AIR na letišti v Karlových Varech – Karlovarská občanská alternativa

První rok provozu letecké školy F AIR na letišti v Karlových Varech

Již rok funguje na karlovarském letišti letecká škola F AIR. V červencovém vydání Karlovarských radničních listů vyšel v rubrice Hydepark zajímavý text od městského zastupitele za Piráty Pavla Sušanina, ve kterém objasňuje některé méně známé nebo i dosud nezveřejněné údaje k jejímu provozu:

V průběhu projednávání záměru zřízení pobočky letecké školy F AIR na letišti Karlovy Vary jsme byli mnohokrát ujištěni, že smyslem Smlouvy o spolupráci při provozu je právě zajištění letů po touto smlouvou stanovených okruzích. Tyto okruhy byly navrženy tak, aby nedocházelo k přeletům nad Karlovými Vary a obcemi v okolí letiště. Bohužel nás nikdo neinformoval o tom, že součástí výcviku je tzv. přístrojové přiblížení, které, pokud je realizováno dle postupů popsaných v letecké příručce (AIP), je v podstatě let po okruhu přes město Karlovy Vary. Tento přístup všech zúčastněných stran vnímám jako záměrné zamlčení informací a uvedení v omyl. Nasvědčuje tomu také samotná formulace Smlouvy o spolupráci, kde je pojem Místní letová činnost definován jinak, než v letecké příručce. Těžko věřit tomu, že se jedná o nedopatření. Smluvně je tedy vše pořádku, ale věcná skutečnost je v příkrém rozporu s tím, jak byl provoz letecké školy F AIR prezentován.

Silně byly zdůrazňovány ekonomické přínosy tohoto projektu. V období od června 2019 do března 2020 realizovala letecká škola F AIR 1180 přistání a 1809 letmých přistání. V tomto období se na činnost letecké školy vztahovaly ceny dle standardního ceníku služeb letiště. Pro cvičné lety je poskytována sleva 50 %. F AIR pro cvičné lety používá letadla do 2 tun maximální vzletové hmotnosti. V součtu je to tedy dle ceníku 625 350 Kč.

Zajímavostí je, že od dubna letošního roku je v platnosti dodatek ke smlouvě o spolupráci mezi F Air a Letištěm Karlovy Vary, kterým jsou nově stanoveny ceny za přistání a letmé přistání. Pro Letadla do 2 tun je to 80 Kč za přistání a 40 Kč za letmé přistání.

Jak již bylo řečeno, všechny cvičné lety mají slevu 50 %. Společnost F AIR tímto dodatkem ale získala slevu 86,7 %.

Za měsíc duben bylo realizováno 588 přistání a 962 letmých přistání. Dle platného dodatku smlouvy je to 85 520 Kč, zatímco podle platného ceníku by to bylo 320 700 Kč. Tímto dodatkem tedy společnost F AIR ušetřila 235 180 Kč za jediný měsíc provozu.

Pavel Sušanin,
zastupitel za Piráty
Zdroj: Karlovarské radniční listy 7/2020