Hledání cesty k pomoci restartu lázeňství v Karlových Varech – Karlovarská občanská alternativa

Hledání cesty k pomoci restartu lázeňství v Karlových Varech

V netradičních kulisách Haly míčových sportů karlovarské KV Areny se 28. dubna odehrálo 3. jednání městského zastupitelstva. Jeho hlavním bodem byl restart lázeňství v Karlových Varech a forma jeho podpory ze strany města.

Paní primátorka na úvod zmínila, že se snažili vytvořit program podpory zachování pracovních míst v lázeňství, ale bohužel se narazilo i na poměrně výrazná úskalí, která shrnul ve svém stanovisku právního odboru. Z něj vyplývá, že podpora by se vždy měla vázat na konkrétní subjekt, tedy zaměstnavatele. Uvažovaná přímá podpora konkrétním lidem možná není.

Duplicitní zadání?

„To stanovisko bylo velmi komplexní a v té souvislosti mě zarazilo, když jsem při hledání nějakých dokumentů v registru smluv objevil smlouvu, jejíž předmět zadání byl totožný s tím stanoviskem zpracované odborem právním,“ pozastavil se nad případnou duplicitou Petr Kulhánek (KOA). Zmiňovaná smlouva byla s právní kanceláří Jansta, Kostka ve vztahu k vypracování právního stanoviska k danému problému. „Já jsem si včera ten právní rozbor vyžádal a on v širší formě popisuje v podstatě to samé, co obsahuje právní rozbor našeho odboru právního včetně těch již zmíněných závěrů,“ pokračoval Kulhánek.

Co ho ale překvapilo, byla uvedená cena – 100 000 Kč bez daně: „Já nevěřím, že tento rozbor tuto hodnotu má, a tak se ptám, zda-li to vlastně ‚duplicitní‘ zadání externí právní kanceláři splnilo svůj účel? Nebo si za poměrně výrazné prostředky pouze ověřujeme, že náš odbor právní pracuje dobře?“

Paní primátorka odpověděla, že si tím nechtěli ověřit to, jestli náš právní odbor pracuje dobře, ale pouze hledali variantu, jak to udělat tak, aby nedocházelo k tomu, na co magistrátní právní oddělení upozorňovalo. Připustila ale, že výsledek dodaného právního rozboru je velmi podobný tomu, co už měli. Na otázku, zda je pravda, že za tento posudek bude město skutečně platit 121 000 korun odpověděla, že ano a že je to dáno i tou krátkou dobou plnění.

„Nehněvejte se na mě, ale v kontextu toho, kdy se lítě hádáme o 100 000 korun na kostel svaté Anny v Sedleci, tak během 48 hodin vynaložených 121 000 korun na něco, co nám neříká vůbec nic nového, mi přijde krajně nezodpovědné,“ reagoval Petr Kulhánek a pokračoval: „A ačkoliv je to v kontextu řádů uvažovaných na podporu lázeňství minoritní částka, nepřijde mi to principiálně správné.“

Vouchery – možná cesta

Městské Infocentrum připravilo návrh voucherů v hodnotě 1000, 2500 a 5000 korun podle délky a charakteru pobytu. Do nich by mělo město investovat 30 milionů korun. Podle odhadů by v případě zájmu vouchery mohly vytvořit až 150 milionů korun přímých tržeb.

  • Za systém by odpovídalo a vše by personálně zajistilo Infocentrum.
  • Nikomu by se tedy neplatila žádná provize, žádné další náklady.

Z ekonomického hlediska je to vlastně obdoba tzv. „šrotovného“, podpory automobilek v poslední krizi. Místo sanace jejich nákladů pobídka pro větší spotřebu. V současné chvíli není možné sanovat zavřené podniky a jejich zaměstnance, je potřeba udržet provozuschopné lázeňské domy.

„Mě to přijde jako velmi jednoduché a účelné řešení, a proto se ptám, zda-li není možné ho rozpohybovat již nyní na tomto zastupitelstvu, to znamená alokací nějakých prostředků svěřených účelově Infocentru tak, aby na tom byli schopni začít hned pracovat a co nejdříve ten systém zprovoznit,“ ptal se Petr Kulhánek a podotkl, že vzhledem k dynamicky se měnícímu chování vlády a častosti změn jejích opatření, by i reakce města měla mít jistou dávku dynamiky: „V momentě, kdy máme připravený konkrétní program na podporu příjezdového cestovního ruchu, ho prostě pojďme naším rozhodnutím spustit.“

Zároveň zdůraznil, že KOA podporuje vůli města z vlastních finančních prostředků nebo třeba i s možností překlenovacího úvěru uvolnit a delegovat na finanční výbor obnos peněz. Finanční výbor by pak přijímal rozhodnutí o funkčních opatřeních k podpoře restartu cestovního ruchu, potažmo celé lokální ekonomiky.

Vlatimil Lepík (KOA) upozornil na naléhavost rychlého řešení: „Lázeňských měst je v České republice řada a kdo dřív přijde, ten dřív mele. Obávám se, že neuděláme-li to rozhodnutí dnes, předběhne nás klidně jiné lázeňské město a slízne smetánku.“

Fotogalerie
 

Paní primátorka řekla, že k voucherům má jiné informace, že existují hoteliéři, kteří je nepreferují a že dokud si s nimi stanoviska nevyjasní, preferuje přijmout obecné schválení finančních prostředků a problematiku voucherů doladit později.

„Já jsem vám stanovisko našeho klubu zasílal zhruba před týdnem a měl jsem informaci od hoteliérů, že ten návrh k voucherům máte taky. Měl jsem tedy za to, že za tu dobu už jste s nimi něco předjednala… Proto prosím o urychlení jednání s AHR i SLL, protože tady čas skutečně hraje proti nám,“ zakončil Kulhánek.

Další Mimořádné jednání zastupitelstva města Karlovy Vary se koná 7. května a právě restart lázeňství má být jeho jediným bodem.

Autor: Petr Slezák