Rada města odvolala dva členy Odborné rady KAM Karlovy Vary v rozporu se Zřizovací listinou – Karlovarská občanská alternativa

Rada města odvolala dva členy Odborné rady KAM Karlovy Vary v rozporu se Zřizovací listinou


Kancelář architektury města Karlovy Vary před nedávnem oslavila dva roky svého působení a kromě „dárku“ od města v podobě sníženého rozpočtu dostala také dva nové členy do její Odborné rady. Odvolaní členové rady ovšem o tomto kroku nebyli předem informováni a navíc podle všeho nepředložil návrh přímo ředitel KAM, jak ukládá Zřizovací listina KAM KV.

„Vnímám, že dost možná došlo k jistému komunikačnímu pochybení ze strany pana náměstka Kopfsteina, kdy si možná s panem architektem Kroppem některé věci nevyjasnili,“ uvedla k tomu úvodem paní primátorka. Pan Kopfstein celý postup hájil, s panem architektem Kroppem prý osobně mluvil a ten „neměl problém“ nové členy jmenovat. A dále argumentoval i tím, že jména pro původní Odbornou radu také nevybíral pan Kropp. Ředitel KAM dostal jména a pak podle nich pak navrhl složení rady. „Ten, kdo to dělal přede mnou, postupoval stejně,“ uzavřel Kopfstein.

Obhajování neobhajitelného

„Vy tady obhajujete neobhajitelné,“ reagoval Petr Kulhánek. Připomněl, že když vznikala KAM, dávaly se dohromady prvotní nominace Odborné rady. Bylo to v těsné interakci s ředitelem, který vzešel z výběrového řízení, a až na základě takto odsouhlasených návrhů včetně jmenného návrhu předloženého panem architektem Kroppem ji tehdejší Rada města jmenovala.

Dále zdůraznil, že při složení odborné rady se dbalo na to, aby v ní byli jak architekti z Karlových Varů, tak i externí architekti, ale dalším kritériem bylo i to, aby byl zastoupen i oponentní názor, než zastávalo tehdejší vedení města. „To byl také důvod, proč tam byla jmenována paní architektka Ruseva,“ zdůraznil Kulhánek a zeptal se: „Chci vědět, zda-li to, jakým způsobem jmenování proběhlo, považujete za porušení Zřizovací listiny a jak s tím budete dále nakládat.“

Pan Kopfstein odpověděl, že se snažili vybrat náhradu tak, aby radu oživili, a že si přejí, aby se každý rok nebo dva rada obměňovala, aby – jak řekl – „nebyla zkostnatělá.“

„Rada města rozhodla v rozporu se Zakládací listinou KAM, návrhy nebyly předloženy ředitelem kanceláře.“

„Vy jste mi neodpověděl na ten dotaz,“ reagoval Petr Kulhánek a zopakoval, že chce vědět, jak bude Rada města nakládat se skutečností, že rozhodla v rozporu se Zakládací listinou KAM. „Podle mě to v rozporu není,“ trval si na svém pan náměstek a uzavřel: „Pan architekt neměl problém jmenovat tyto dva lidi.“

Bude příští odvolanou třeba architektka Jiřičná?

Do diskuse se zapojil i Jiří Klsák: „Řekněme, že u ředitelů příspěvkových organizací jste měli nějaké důvody je odvolat. Ale mě by zajímalo, jestli jste je měli i u těchto dvou odborníků. Byla to špatná práce? Špatné poradenství? Nebo je to to, co už tu dnes zaznělo, tlak na změnu koncepce práce KAM?“ Pan náměstek odvětil, že doufají, že změna dá radě nový impuls. „Bohužel, když vám přinesu zprávy z Odborné rady, jsou krásně napsané, ale nejsou tam žádné vize…“ konstatoval Kopfstein.

„Je to tlak na nějakou změnu koncepce, to mi nevymluvíte…“

„Tak je to tedy ten tlak na nějakou změnu koncepce, to mi nevymluvíte,“ reagoval Klsák a zeptal se, jak budou postupovat v případě, že ti dva nesplní to, co od nich Rada města očekává. „Bude další odvolaná třeba pan architektka Jiřičná?“ zakončil Jiří Klsák.

Nastal čas měnit Zřizovací listinu?

Za zmínku jistě stojí i postoj paní primátorky k celé záležitosti: „Podle Zřizovací listiny jsme nepostupovali, v tom máte pravdu,“ uvedla, ale zároveň dodala, že v listině není uvedena jakákoliv sankce nebo že by nebylo možné, aby Rada města takto postupovala. „V tom případě je možné se do budoucna bavit o tom, jestli by tam takové informace neměly být a Zřizovací listina neměla být v tomto ohledu jasně upravena,“ řekla paní primátorka Pfeffer Ferklová.

Primátorka Pfeffr Ferklová: „Podle Zřizovací listiny jsme nepostupovali.“

Autor: Petr Slezák