Aktuální informace ke koronavirové infekci – 18. března 2020 – Karlovarská občanská alternativa

Aktuální informace ke koronavirové infekci – 18. března 2020

Vedení města svolává na denní bázi poradu krizového vedení, kde řeší vždy aktuální stav – nová nařízení vlády a kraje, situaci v MHD, městkou policii, mateřské školy apod.

 

MHD

 • Pro část řidičů MHD byly zajištěny jednorázové ústenky a látkové ústenky
 • Do autobusů MHD nelze nastoupit předními dveřmi
 • Od dnešního dne platí opatření zákaz vstupu bez ochrany úst (roušky, šály, šátky apod.)
 • Dnes proběhne speciální čištění desinfekcí na TRŽNICI
 • Probíhá speciální desinfekce autobusů a autobusových zastávek

Městská policie

 • Pro část MP byly zajištěn látkové ústenky
 • Zástupci MP pomáhají nyní v rámci nově zřízeného vstupu do nemocnice (u pavilonu A je nově zřízen mobilní vstupní stan)

Magistrát města

 • Od pondělí 16.3.2020 jsou zavedeny omezené úřední dny: Pondělí a středa, 8:00–10:00 hodin, 15:00–16:00 hodin
 • Je-li to možné, řešte nutné agendy přes e-mail
 • Občané byli informováni, že těm, kterým propadnou např. povolenky k parkování apod. umožníme dostatečný prostor pro jejich vyřízení – není tedy nutné v současné situaci řešit
 • Zaměstnanci MM jsou na agendách, kde je to možné na home office

Mateřšké školy

1. Mateřská škola Karlovy Vary

V provozu zůstává odloučené pracoviště MŠ Krymská 10, kde bude zajištěna celodenní péče o děti rodičů, kteří projeví zájem o umístění svého dítěte do mateřské školy.

2. Mateřská škola Karlovy Vary

Po vyhodnocení zájmu o umístění dětí do mateřské školy a dále dle aktuálních provozních a organizačních možností školy, budou od čtvrtka 19.3.2020 v provozu pouze 2 pracoviště MŠ, a to MŠ Vilová (Bohatice) a MŠ Truhlářská (Stará Role).

Rozdělení dětí podle pracovišť:
 • MŠ Vilová: zajistí péči o děti spadající pod pracoviště MŠ Vilová, MŠ Krušnohorská, MŠ Sedlec, MŠ Mládežnická.
 • MŠ Truhlářská: zajistí péči o děti spadající pod pracoviště MŠ Truhlářská, MŠ Kpt. Jaroše, MŠ Javorová, MŠ Fibichova, MŠ Dvořákova.

Zákonní zástupci dětí jsou informováni všemi dostupnými informačními kanály (webové stránky, budovy školy, sms, e-mail).

Karlovarský kraj požádal Statutární město Karlovy Vary o spolupráci při zajištění realizace Usnesení vlády ČR č. 219/2020, jehož obsahem je určení školy nebo školského zařízení, které bude vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Po předchozí dohodě byla v Karlových Varech navržena 2 zařízení, a to:
 • 1. Mateřská škola Karlovy Vary, pracoviště Krymská (pro děti předškolního věku)
 • Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19 (pro děti školního věku).

Senior košík

Ve spolupráci s KV City byla zavedena nová služba pro seniory 70+, kteří jsou sami a nemají možnost v rámci rodiny, kdo by jim zajistil nákup nejnutnějších potravin a léků
Tuto službu pro ně zajišťují pracovníci KV city, kteří jsou vybaveni ochrannými prostředky ( respirátory, rukavice, desinfekční gely apod.)

Na linku 702 265 117 lze volat od pondělí do pátku vždy od 9:00 do 15:00 hodin. Je vypracován manuál, jak celá služba probíhá

Spolupráce s KV nemocnicí

Vedení města je v každodenní komunikaci a spolupracuje na zřízení záchytného stanu, odběrového místa

SPLZAK

Na základě požadavků hoteliérů z důvodu uzavření hotelů došlo k přerušení dodávky vřídelní vody do jednotlivých hotelů (odběrných míst) a byly odstraněny lavičky z kolonád.

Probíhající jednání

 • Od pondělí probíhají jednání se zástupci hotelových a lázeňských zařízení AHR ČR/SLL
 • Proběhlo jednání s generálním konzulem Ruské federace panem Potapkinem, kdy řešíme situaci jak dostat klienty z KV zpět do země
 • Je zpracován detailní přehled počtu klientů ve jednotlivých lázeňských a hotelových zařízeních
 • Vedení města se snaží reagovat na jejich potřeby a požadavky
 • S ohledem na uzavření hotelových provozů jsme je požádali o poskytnutí desinfekcí, rukavic a roušek (u lázeňských provozů) – všichni skutečně spolupracují

Ústenky

Denně jsou zajišťovány ústenky, po kusech jsou předávány na nejdůležitější pracoviště.

Stav je takový, že vedení města nikdo žádné neposkytl, na Magistrátu města je pouze 20 kusů respirátorů; ty byly vyčleněny pro zaměstnance KV city, kteří zajišťují službu pro seniory. Vedení města se tedy snaží tuto situaci řešit vlastními silami.

Všechny potřebné informace jsou shromažďovány na stránkách Magistrátu města, stejně jako na sociálních sítích města, infocentra, letáky v rámci MHD.

Zdroj: informace vedení města Karlovy Vary