Lázeňské lesy Karlovy Vary mají nového ředitele – Karlovarská občanská alternativa

Lázeňské lesy Karlovy Vary mají nového ředitele

Rada města dnes oficiálně jmenovala do funkce ředitele příspěvkové organizace Lázeňské lesy Karlovy Vary pana Ing. Bc. Stanislava Dvořáka Ph.D. Potvrdila tak výsledek výběrové komise. Už ale 10. března na mimořádném městském zastupitelstvu upozornil Vlastimil Lepík (KOA) na skutečnosti, které výběr provázely.

„Někdy na přelomu roku se ke mně dostala informace, že místo ředitele Lázeňských lesů je připravováno pro nového člověka, kterým má údajně být Ing. Bc. Stanislav Dvořák Ph.D.,“ uvedl na zmíněném zastupitelstvu Lepík a pokračoval: „Já toho člověka neznám, ale překvapilo mě, že v době, kdy jsem ani neměl tušení o nějakém odvolávání, už – jak se říká – městem běžela tahle informace.“

Možný střet zájmů

Vzhledem k tomu, že v době konání zestupitelstva ještě nebyla výběrová řízení uzavřena, nebylo možné „odtajnit“ jména uchazečů. „Ale pokud tomu tak je, tak tam vidím určitý střet zájmů, i když ne přímo u tohoto člověka. Pan Dvořák je předsedou dozorčí rady Loketských lesů a jestli se nepletu, tak do výběrové komise byl jmenován pan František Kolář, jednatel Loketských lesů. Takže jsou to víceméně kolegové a o výběru by tak měl rozhodovat člověk ze stejné organizace,“ řekl Vlastimil Lepík. A další možný konflikt vidí v tom, že členkou komise je i bývalá podřízená odvolaného ředitele, která byla dle slov náměstka Bursíka ‚odejita‘. „Navrhoval bych tady třeba výměnu do jiné výběrové komise v rámci těch čtyř společností,“ podotkl Lepík.

Složení výběrové komise na obsazení funkce „Ředitel Lázeňských lesů Karlovy Vary, příspěvková organizace“
  • Ing. Petr Bursík – příslušně zodpovědný náměstek
  • Ing. Eva Pavlasová – vedoucí OT
  • Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
  • Věra Bartůňková
  • František Kolář – jednatel Loketské městské lesy, s.r.o.
  • MUDr. Josef März
  • prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc. (děkan ČZU v Praze) – odborník na problematiku lesů

Pan náměstek Petr Bursík (ODS), do jehož gesce lázeňské lesy patří, na to zareagoval slovy, že pana Koláře z Loketských lesů oslovil on, aby měl možnost si porovnat, jak fungují loketské lesy ve srovnání s těmi varskými. „Kdyby měl pan jednatel Kolář pocit, že je ve střetu zájmů vůči tomu zmiňovanému pánovi (Stanislav Dvořák), tak by asi nepotvrdil svoji účast v této komisi,“ uvedl k tomu. Navíc je pro něj zárukou odbornosti komise účast děkana Bejčka z ČZU v Praze.

„Pan Dvořák je předsedou dozorčí rady Loketských lesů a jestli se nepletu, tak do výběrové komise byl jmenován pan František Kolář, jednatel Loketských lesů. Takže jsou to víceméně kolegové…“
Vlastimil Lepík, Mimořádné zastupitelstvo města Karlovy Vary, 10. března 2020

Reakce Vlastimila Lepíka už byla stručná: „Nemám nic proti panu jednateli Kolářovi, jen on asi v době, kdy přislíbil svou účast v komisi, netušil, kdo se do výběrového řízení přihlásí. Možná ještě ten čas nastane, kdy řekne, že tam nechce být, protože je tam třeba jeho podřízený nebo kolega ze stejné organizace. Takže z toho, co jsem slyšel, tedy že pokud by se cítil být ve střetu zájmů, tak by to sdělil, mi vyplývá, že tam pan Stanislav Dvořák asi přihlášený je…“

Výsledek hlasování Rady města

Ing. Bc. Stanislav Dvořák Ph.D. byl nakonec 17. března 2020 schválen do funkce ředitele Lázeňských lesů Karlovy Vary šesti hlasy devítičlenné Rady města Karlovv Vary.

Autor: Petr Slezák