K plánovanému nepřipojení se Karlových Varů k akci Vlajka pro Tibet – Karlovarská občanská alternativa

K plánovanému nepřipojení se Karlových Varů k akci Vlajka pro Tibet

Z každých dalších kroků vedení města je mi čim dál větší smutno.

Vyvěšení vlajky pro Tibet pro mě je symbolickým vyjádřením nesouhlasu s anexí cizího územi, samozřejmě původně Činy v Tibetu, ale i v širším kontextu k jakékoliv okupaci a agresi jednoho státu vůči druhému. To, že se Karlovy Vary kontinuálně hlásily k teto symbolice a připomenuti jsem bral jako projev svébytného města a jeho hlášení se k myšlenkám svobody. Pokud to jsou pro většinu Rady města věci zbytečné nebo konfliktní, tak je to smutné a pro Karlovy Vary je to další ztráta kreditu.

Paní primátorka, když aktivitu podpořila, může reputaci v tomto případě ještě napravit. K vyvěšeni vlajky nepotřebuje usneseni Rady, stačí aby vydala sama pokyn, stejně jako jsem to udělal já v letech 2017 a 2018.

Petr Kulhánek

Foto: Petr Toman