Rozpočet pro nás bude velkou výzvou – Karlovarská občanská alternativa

Rozpočet pro nás bude velkou výzvou

Rozhovor s ředitelem Kanceláře architektury města Karlovy Vary Petrem Kroppem.

Zastupitelstvo města Karlovy Vary schválilo v rozpočtu příspěvek na činnost KAM Karlovy Vary částku pět milionů korun. Budou vám finance stačit? Vedení města rozpočet KAM ponechalo v loňské výši s tím, že vaším úkolem není projektovat, ale pouze připravovat zadání pro projekty.
Rozpočet, který byl pro KAM na letošní rok schválen, pro nás bude velkou výzvou, abychom vůbec mohli alespoň částečně naplňovat, co nám ukládá zřizovací listina. Jsme zřizovací listinou KAM vázáni. Ukládá nám jasně základní odbornost, kterou musíme obsadit, a úkoly, které máme plnit. To jsme dosud prováděli, ale pouze v omezeném rozsahu vzhledem k dosud neúplnému personálnímu obsazení KAM.

Kolik má KAM KV v současné době zaměstnanců a kolik by jich potřebovala, aby mohla naplno plnit úkoly vyplývající ze zřizovací listiny?
Abychom mohli zaplnit základní strukturu, plánovali jsme původně pro letošní rok devět zaměstnanců. Jsou to hlavně odborní zaměstnanci, kteří měli mít na starosti určité segmenty, jakými je například územní plánování, veřejné prostory a budovy, anebo měli sbírat data o městě. Velmi důležitým oddílem naší činnosti je rovněž práce s veřejností. V souvislosti s chystaným vstupem města do organizace UNESCO vznikla pracovní pozice koordinátora. Myslím, že takový základ, když se to sečte s administrativou a vedením, je devět lidí. Nyní pracujeme se šesti zaměstnanci, i když fyzicky je nás sedm, protože jeden pracovní úvazek jsme rozdělili.

Kolik byste potřebovali peněz, abyste mohli realizovat úkoly dané zřizovací listinou?
Původní návrh z poloviny minulého roku byl na 8,9 milionu korun. Když jsem se dozvěděl, že dostaneme pouze pět milionů korun, tak mám velké obavy, že i stávající počet zaměstnanců a spolupracovníků budeme muset v nějaké formě omezovat.

Co to bude znamenat?
Bude to degradovat práci KAM a já nebudu moci splnit úkol, který mi byl svěřen, tedy vybudovat kancelář tak, aby byla operativní ve smyslu zřizovací listiny a aktuálních potřeb města.

Chystáte nějaké další kroky ve vztahu k vedení města?
Budu se snažit s vedením města a příslušným náměstkem jednat takovým způsobem, abychom kromě konkrétních projektových úkolů mohli financovat i profesionalitu, kterou potřebujeme, abychom dosáhli efektivních výsledků.

Jste zklamán z výše příspěvku města?
Myslím si, že KAM má za rok a půl své existence za sebou velmi dobré výsledky. Přesto tak vnímáni nejsme. Nejsme dosud vnímáni jako organizace, která je přínosem pro město, a to je pro mne zklamání.

Může KAM dosáhnout na finance jinde než u svého zřizovatele?
Zřizovací listina nám to umožňuje, ale nemáme personální kapacitu, abychom mohli realizovat projekty pro někoho jiného. Bylo by to nyní na úkor služeb pro město.

Právo, 8.1.2020 – Rudolf Voleman