Rozpočet pro rok 2020 – kapitola Kancelář architektury města – Karlovarská občanská alternativa

Rozpočet pro rok 2020 – kapitola Kancelář architektury města

Oslovil jsem interně Radu města s žádostí o racionální úvahu a korekci návrhu rozpočtu. Protože jsem dosud nedostal ani jedinou reakci, vyzývám radní veřejně.

28. listopadu 2019

Vážení členové Rady města,
s rostoucím znepokojením sleduji vývoj sestavování a projednání rozpočtu na rok 2020, nyní konkrétně u Kanceláře architektury města.

Nevím, zda vnímáte širší souvislosti Vašeho postupu vůči KAMu, proto si Vás na ně dovoluji upozornit a požádat Vás o racionální úvahu.

Výnosem RM jste nařídili p. o. města plošně redukci stavu systematizovaných míst na úroveň k 31/12/2018. Nebudu nyní polemizovat nad tímto rozhodnutím, byť jej vnímám – jako každé paušální rozhodnutí – negativně a jako neuvážené.

V případě KAMu to však znamená stav míst v její počáteční fázi činnosti, kdy nefungovala ani celý rok a její personální vybavení se teprve utvářelo tak, aby byly pokryty potřebné odbornosti a základní činnosti kanceláře.

Vracet KAM do této fáze je velmi negativním krokem zpět a v zásadě paralyzování její činnosti, které může vést až k celkovému rozpadu. Věřím, že tak jak je KAM pozitivně vnímán odbornou i širokou veřejností, včetně Vás, tak jak se zhostil úkolů kanceláři kladeným a mnoho budoucích má před sebou (např. mimo jiné dnes zveřejněná konzultační role při revitalizaci území pivovaru), tak si zaslouží odpovídající péči svého zřizovatele. Protože je jeho významným pomocníkem a zároveň mu u dobře připravených záměrů může ušetřit významné finanční prostředky, násobně převyšující příspěvek zřizovatele na jeho činnost.

V této souvislosti je podstatné zmínit, že ve stopách Karlových Varů, postupuje Zlín. Ten poté, co zjistil praktické fungování a soubor výhod, které KAM v K. Varech přinesl i v reálném životě, zakládá KAM svůj, postavený na identickém základě a konceptu jako je tomu v našem případě. Viděl bych proto jako velmi nerozumné dusit fungování instituce, která je objektivně prospěšná jak svém zřizovateli, tak pozitivně reprezentuje město navenek.

Z těchto důvodů Vás prosím o revizi rozpočtové kapitoly KAM, kde je navržena úroveň 5 mil. Kč, tedy ještě o 1 mil. Kč méně, než bylo v roce 2019. Věřím, že jste si všichni pozorně prostudovali věcnou argumentaci, která byla přílohou bodu č. 3 materiálů poslední Rady města. Myslím, že je to v této zprávě zcela srozumitelně a pregnantně shrnuto a vysvětleno.

Rád bych také připomněl, že pozice Site Managera UNESCO byla do stavu míst KAM zahrnuta zcela mimo původní personální skladbu a bylo zcela jasně řečeno, že tato pozice bude KAMu kryta z rozpočtu OKP. Zahrnutí této pozice do kmenové organizační struktury KAM bez této kompenzace je velmi nekorektní.

Tak, jak zněl upravený návrh KAM, alespoň na úroveň roku 2019, s rozdělením úvazků a zrušením pozice, navrhuji provozní příspěvek města na úrovni roku 2019, tedy 6 mil. Kč. Neumožní to sice rozvoj činností KAM, jak bylo schváleno v SVR, které by v dlouhodobé perspektivě znamenaly další úspory při realizaci záměrů města, umožní to však alespoň bazální fungování kanceláře a zachování její odbornosti v činnostech svěřených jí ve zřizovací listině. Aby nebyla ovlivněna bilance návrhu rozpočtu, o 1 mil. Kč lze ponížit v odboru majetku položku na řádku 207 – 3699/6121/3940 projekty a studie, která je meziročně navýšena o 7 mil. Kč, ze 3 na 10 mil. korun.

Děkuji mnohokrát,
Petr Kulhánek