Západočeská univerzita plánuje rozšíření studia některých svých oborů. Ve hře je i fyzioterapie v Karlových Varech – Karlovarská občanská alternativa

Západočeská univerzita plánuje rozšíření studia některých svých oborů. Ve hře je i fyzioterapie v Karlových Varech

Podle dostupných informací připravuje Západočeská univerzita rozšíření studia některých oborů do Karlovarského kraje, primárně by měly být ale směrovány do Chebu. Na to a na budoucnost koncertního sálu v prostorách Císařských lázní se na zářijovém krajském zastupitelstvu ptal Petr Kulhánek

„Město Karlovy Vary a jeho vedení se velmi intenzivně snaží o to, aby obor fyzioterapie byl etablován v Karlových Varech. Podle dostupných a často i protichůdných informací prý Karlovarská kraj podporuje rozšíření všech oborů do Chebu, což z mého pohledu právě u té fyzioterapie nedává logiku a to nejen mně, ale i celé zainteresované odborné obci. Proto bych se vás rád paní hejtmanko zeptal, jaký je postoj vedení Karlovarského kraje k oboru fyzioterpie. Podporuje jeho umístění do Karlových Varů a nebo je jeho preferencí spíše Cheb?“ ptal se na krajském zastupitelstvu Petr Kulhánek (KOA). Zmnínil také fakt, že ZČU dala de facto Karlovarskému kraji možnost volby, kam který z uvažovaných oborů umístit.

Paní hejtmanka ve své poměrně obsáhlé odpovědi zdůraznila, že Karlovarský kraj musí na vysoké školství nahlížet v kontextu celého kraje a zároveň zdůraznila, že kraj svou vysokou školu má – Západočeskou univerzitu v Chebu. Tam ale v dané chvíli působí pouze fakulta ekonomická a ta se prý dokonce chystá odejít. Největší zájem je u ZČU o fakultu zdravotnických studií, na kterou se v minulém roce hlásilo 984 zájemců o studium (obory zdravotní sestru, fyzioterapie a záchranář). Podle paní hejtmanky by prý univerzita měla naplnit v první řadě svojí budovu v Chebu a připomněla zároveň, že podobně aktivní postoj, jako má město Karlovy Vary ve vztahu k fyzioterapii, má i město Cheb k víceméně všem nabízeným oborům.

Fakulta ekonomická (FEK) je jednou z devíti fakult Západočeské univerzity v Plzni. ZČU má v Chebu vlastní budovu, která má kapacitu až 600 studentů, v současnosti ji využívá ale zhruba jen stovka. V objektu jsou volné prostory, které by mohly využít i další fakulty jako například strojní, zdravotních studií nebo pedagogická.

Jednání vyústila ve schůzku vedení Západočeské univerzity za účasti chebského starosty a karlovarské primátorky, která proběhla 20. září. Paní primátorka ale čerpala dovolenou a tak jí zastupoval pan Jan Klíma (KDU-ČSL). Výsledkem bylo, že o případném umístění jednotlivých oborů rozhodne akademický senát. Ten se v dané chvíli přiklání u oboru fyzioterapie ke Karlovým Varům, zdravotní sestra v prezenční a kombinované formě a případně i záchranář by mohly být v Chebu.

Výběrové řízení na rekonstrukci Císařských lázní je u konce

Samotné prohlídky objektu se zúčastnilo 11 společností a kraj dostal 4 nabídky na jeho rekonstrukci. Obdržel již také registraci od ministerstva kultury, tedy potvrzení částky 250 milionů Kč na revitalizaci objektu. Je schválena i desetičlená komise na hodnocení nabídek, kde jsou mimojiné zástupci Ministerstva financí a Ministerstva kultury.

K budoucnosti Císařských lázní směřoval i další dotaz Petra Kulhánka. Na úvod uvedl, že zhruba ke konci srpna byla dokončena ověřovací studie pana architekta Hájka na vestavbu koncertníh sálu do prostor Císařských lázní – více zde. Jedná se o formu neinvazivní, spíše typ modifikovatelného mobiliáře. „Byli jsme v září na městském zastupitelstvu informování, že tato studie bude představena vedení Karlovarského kraje. Ptám se proto, zda k tomu již došlo případně plynou-li z toho nějaké další dohody.” Připomněl také, že jakmile bude dokončeno zadávací řízení, může město Karlovy Vary v koordinaci s Karlovarským krajem řešit zadání vestavby sálu podle navrhované zadávací studie.

Paní hejtmanka odpověděla, že o oveřovací stuii vědí, ale představena jim ještě nebyla, a to z důvodu toho, že vedení kraje požádalo město Karlovy Vary o odsunutí představení až po ukončení zadávacíh řízení. Předpokládá, že se tak stane zhruba do konce měsíce října a pokud bude studie podpořena Národně pámátkovým ústavem, je kraj na jeho realizaci připraven.

Autor: Petr Slezák