Na podruhé se již koalici podařilo prohlasovat prodej pozemků, které byly veřejnou zelení – Karlovarská občanská alternativa

Na podruhé se již koalici podařilo prohlasovat prodej pozemků, které byly veřejnou zelení

V závěru červnového jednání městského zastupitelstva se znovu objevil i bod, ve kterém se měli zastupitelé vyjádřit k vyřazení části pozemků v lokalitě Nebozízek ze seznamu neprodejných pozemků za účelem jejich prodeje.

Tento bod přitom již v takřka stejném znění zastupitelé projednávali v dubnu; tehdy návrh neprošel, pro se vyjádřilo 17 z nich (potřebných jich bylo 18). „Od toho minulého jednání zastupitelstva se na tom nezměnilo vůbec nic, takže na dnešní program se to dostalo zřejmě proto, že koalice našla dostatek hlasů k tomu, aby to prohlasovala,“ konstatoval ve svém příspěvku Vlastimil Lepík (KOA).

„Na úvod se omlouvám, že uslyšíte znovu to, co jste již slyšeli na minulém zastupitelstvu. Celá tahle kauza se táhne již řadu let, je mi až nepříjemné o tom mluvit,“ uvedl dále. „Nicméně ten stav je takový, že ty pozemky, o které paní žadatelka Peričová žádá, byly vždy parkem a veřejnou zelení. A já jsem přesvědčený o tom, že veřejná zeleň by měla zůstat veřejnou a neměla by se prodávat.“

„I bez ohledu na to, jakým způsobem k tomu všemu došlo a k tomu, že tam proběhlo dodatečné zlegalizování černých staveb, pro mě zůstává hlavní to, že to má být veřejná zeleň. A má-li zůstat veřejnou, nemůžeme ji prostě vyjmout z neprodejných a prodat…“
Vlastimil Lepík

Paní primátorka pak přispěchala s ujištěním, že se na tom místě byli dokonce i podívat, popsala ho jako „část kopce podél celého pozemku“, je to prý pozemek velmi složitý na udržování. „Je to opravdu pouze skosená část kopce,“ uzavřela.

Jiří Neumann (KOA) k opětovnému projednávání návrhu, který minulé zastupitelstvo neschválilo, podotkl: „Já myslím, že ta věc stojí hlouběji, minule se k tomu zastupitelstvo vyjádřilo negativně i z toho důvodu, že je to jistá nemilá věc z minulosti… Zastupitelstvo se tedy projevilo tím způsobem, že ji prostě ‚nezamázne‘ a neotevře tak cestu ke zcizení, která je evidentní .“ A přidal se i Josef Janů (Piráti): „Ten kopcovitý pozemek to byl i když jsem hlasovali minule, byl i v okamžiku, kdy tam začaly vznikat ty nelegální stavby. Opravdu tímto pouze legalizujeme nezákonný postup.“ S reakcí přispěchala paní náměstkyně JUDr. Zemanová (Karlovaráci): „My pouze dáváme do pořádku současný právní stav.“

Jiří Klsák (KOA) také vyjádřil své negativní stanovisku k plánovanému vyjmutí pozemků ze seznamu neprodejných: „Ten úsek města je součástí lázeňského centra a i když jsou možná ty svahy místy zanedbanější, je to stále lesopark a patří jednoznačně k městu. Je to součást veřejné zeleně a tak bychom k tomu měli přisptupovat i nadále.“

Michaela Tůmová (KOA) pak uzavřela slovy: „Možná že i tento prodej poukazuje na morálku, v těchto dnech často skloňovanou. Každý si sáhněme do svědomí, jak kdo budeme hlasovat.“

Hlasování

Návrh nakonec prošel většinou 23 hlasů. Pro zajímavost (a možná i pro srovnání) se můžete podívat na to, jak se o stejném návrhu hlasovalo v dubnu a jak později v červnu.

Výsledky hlasování z 2. dubna 2019

Výsledky hlasování ze 25. června 2019


Autor: Petr Slezák / úvodní foto: FB Piráti Karlovy Vary