Pozice města se nemění: i nadále vyjednává o zrušení letecké školy – Karlovarská občanská alternativa

Pozice města se nemění: i nadále vyjednává o zrušení letecké školy

Uvedla to primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) na jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary 2. dubna v odpovědi na otázky opozičního zastupitele Petra Kulhánka (KOA).

Na úvod se Kulhánek zeptal na dopis AHR (Asociace hotelů a restaurací České republiky), který byl 14. března adresován vedení, radě a zastupitelům města. AHR v něm vyjadřuje jasné nesouhlasné stanovisko se záměrem vybudovat na mezinárodním letišti v Karlových Varech leteckou školy F AIR. „Proč ho zastupitelé neměli v podkladech, ačkoliv byl s dostatečným předstihem doručen na magistrát?“ zeptal se.

Paní primátorka odpověděla, že o dopisu ví, že jí přišel mailem. „Byli jsem mimo jiné i na jednání se SLL (Svaz léčebných lázní), kde k tomu svaz přistupuje naprosto stejně jako AHR, tedy trvá na tom, aby tady F AIR nebyl a aby zastupitelstvo a já jako primátorka jsme jednali tak, jak máme dáno usnesením o zrušení školy F AIR,“ uvedla dále.

Paní primátorka se s paní hejtmankou sešla v průběhu února dvakrát: přímo na letišti i s panem Possem (jednatel letiště) a pak na jednání u paní hejtmanky za účasti starostů ostatních dotčených obcí. „Na těch jednání F AIR prezentovali, jakým způsobem by usměrnili svůj pobyt na letišti. Ale to usnesení, které my máme, je o tom, že se snažíme vyjednávat tak, aby došlo ke zrušení záměru,“ řekla k tomu Andrea Pfeffer Ferklová.

Paní hejtmanka Mračková Vildumetzová (ANO) prý ale trvá na tom, aby škola na letišti vznikla, a tak jednání probíhají dál. „My se snažíme alespoň o to, aby tam případně byly podmínky za jakých ano a za jakých už ne,“ uvedla dále paní primátorka.

„Já myslím, že byste jako vedení města měli stavět na jasné proklamaci paní hejtmanky, která tehdy veřejně prohlásila, že pokud nebude mít souhlas všech dotčených obcí, tedy zejména krajského města, tak ten záměr realizován nebude,“ zakončil Petr Kulhánek.

Na jednání vystoupil také předseda krajské sekce AHR Jan Kronika. Předal usnesení karlovarské krajské sekce proti vzniku letecké školy, na němž se všichni její členové jednomyslně shodli. Zdůraznil, že právě hluk může odlákat lázním klienty.

Počkat na zkušební provoz a pak vyhodnotit?

Vznik školy bránila Zdeňka Batíková (ANO) „Ve smlouvě je tříměsíční výpovědní lhůta. Podle mě by bylo vhodné dát škole prostor a ať se ukáže, jak to bude vypadat. Máme prostě jenom slova, ale chybí nám fakta,“ uvedla.

„Vy říkáte, že nemáme relevantní informace,“ zareagoval Petr Kulhánek. „Přitom sama dobře víte, jak bouřlivá diskuse k tomu proběhla v průběhu Krajského zastupitelstva, kde všechny ty požadavované informace zazněly. A pokud je jednoznačně dáno, že výsledný pohyb letadel vzroste s fungováním školy F AIR z nějakých šesti tisíc za rok až na třicet tisíc, tak se jedná o věc, která velmi vážně ohrožuje klid a tedy i lázeňství v Karlových Varech.“ A pozastavil se i nad jejím návrhem počkat na zkušební provoz a až pak to vyhodnotit: „To už nám sem lázeňské hosty nevrátí, pokud jednou odjedou s tím, že jim tady čtrnáct dní vrněla letadla nad hlavou. Prostě už nebudou mít důvod se vrátit,“ uzavřel Petr Kulhánek.

Autor: Petr Slezák