Jaká témata řešila Odborná rada KAMu na prvním zasedání letošního roku? – Karlovarská občanská alternativa

Jaká témata řešila Odborná rada KAMu na prvním zasedání letošního roku?

Na konci března se uskutečnilo první zasedání Odborné rady KAMu letošního roku. Čtvrté diskuse se zúčastnila Odborná rada v plném počtu, poprvé jsme přivítali i paní profesorku Jiřičnou, které jsme hned v úvodu popřáli k jejímu životnímu jubileu, které oslavila začátkem března.

Na začátku zasedání jsme členům Odborné rady, která je tvořena jak z místních, tak i mimoměstských odborníků, představili naši práci za poslední čtyři měsíce, u každého bodu diskuse jsme se zastavili a krátce o něm pohovořili.

Téma: „Keramická škola“ – Střední uměleckoprůmyslová škola​

  • Odborná rada podporuje koncept KAMu, který označil budovu školy za jednu z duchovních podstat edukativní historie Karlových Varů. Střední škola tohoto typu je vzhledem k absenci vysoké školy velmi důležitá, protože stahuje do města i žáky odjinud, a je proto důležité zachovat funkci školy na tomto místě. Dále doporučuje před definicí programu udělat analýzu stavu budovy.
  • Škola tohoto typu (uměleckoprůmyslová) hraje významnou socioekonomickou roli v celém prostředí místa, ale i celého města, je to důležitý aspekt, který je třeba zachovat.
  • Odborná rada doporučuje, aby KAM v době, kdy se bude vytvářet architektonický návrh školy, inicioval i řešení klíčového veřejného prostoru náměstí 17. listopadu, který by měl reagovat na to, co se bude dít s budovou školy.

Téma: Vstup do UNESCO

  • Odborná rada konstatovala, že vstup do UNESCO je šancí nejen pro Karlovy Vary, ale i lázeňství v ČR a zejména v Karlovarském kraji. Je podle ní důležité, aby byl Management plán použit k pozitivnímu rozvoji lázeňství a dotčených měst a ne k jejich konzervaci.
  • Vstup do UNESCO musí podporovat rozvoj města, nikoliv ho blokovat.
  • Odborná rada dále doporučuje, aby se město na případný vstup do UNESCO řádně připravilo. Se zvýšením cestovního ruchu je třeba řešit dopravní problematiku (parkování, MHD), vylidňování lázeňské zóny trvalým obyvatelstvem, konflikt mezi charakterem žádoucího provozu skutečné lázeňské péče apod. Je třeba posoudit možné výnosy a náklady na nezbytné investice a to vše musí doprovázet jejich příprava včetně provázanosti na rozpočet.

Téma: Územní plán

  • Odborná rada doporučuje, aby KAM v rámci možností aktivně vstoupil do procesu přípravy územního plánu, aby zajistil koordinaci mezi důležitými koncepčními dokumenty města (Plán mobility, Strategie veřejných prostorů, Aktualizace stávajícího strategického plánu apod.).
  • Dále doporučuje, aby se KAM blíže seznámil s připomínkami, identifikoval ta témata nebo ta území, která považuje za klíčová, a sehrál pozitivní roli mediátora města a kraje.

Odborná rada KAMu
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Eva M. Jiřičná

Vystudovala obor architektury na ČVUT v Praze, další studium absolvovala na AVU v ateliéru Jaroslava Fragnera. Po studiu pracovala v pražském ÚBOKu (Ústav bytové a oděvní kultury). Po stáži v Londýně nastoupila v tamním Ateliéru Louis de Soisson. Velmi známé jsou její projekty interiérů londýnských a newyorských módních obchodů a butiků. V Londýně založila své vlastní architektonické studio Eva Jiricna Architects, v Čechách spolu s Petrem Vágnerem stála u založení pražského ateliéru AI Design. Od roku 1996 je profesorkou a vedoucí ateliéru architektury na VŠUP v Praze.


Ing. arch. Helena Ruseva

Po studiu fakulty architektury ČVUT pracovala sedm let v Krajské inženýrské organizaci Plzeň se sídlem v Karlových Varech a dva roky v menší projekční kanceláři. V roce 1993 spoluzaložila firmu, která se zabývá projekční a inženýrskou činností včetně dozorů investora. V převážné míře se věnuje stavbám občanským a stavbám pro bydlení. Žije a pracuje v Karlových Varech od roku 1981. Ing. arch. Ruseva je také autorizovaným architektem, má tzv. autorizaci se všeobecnou působností.


Ing. arch. Richard Mundil

Vystudoval Fakultu stavební (obor architektura a stavba měst) na ČVUT v Praze, postgraduální studium (obor ekonomika a plánování měst) absolvoval na VŠE v Praze. Od r. 1965 sbíral zkušenosti v mnoha prostředích, jako např. v Útvaru hlavního architekta (ÚHA) v Karlových Varech, který plnil podobné funkce jako KAM, dále působil v Institutu regionálního a územního plánování, byl ředitelem Odboru realizace příhraničních programů na Ministerstvu hospodářství v Praze, byl ředitelem sekretariátu Fondu malých projektů PHARE pro region Egrensis a mimo jiné se podílel na tvorbě přeshraničních rozvojových koncepcí v česko-bavorsko a česko-saském příhraničí s německými experty.


Tomáš Ctibor

Tomáš Ctibor je odborníkem na poradenství v oblasti plánování, developmentu a trhu s nemovitostmi. Své bohaté zkušenosti získal při práci ve společnosti 4ct s.r.o., jejímž je zakladatelem a výkonným ředi­telem; ve společnostech MEI, Sen Develop­ment, Donaldsons, B.I.R.T., dále pak v Odboru strategické koncepce, Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, agentuře CzechInvest; dlouhodobě je členem nezávislých mezinárodních institucí Royal Institution of Chartered Surveyors a The Counselors of Real Estate. Kromě práce na architektonických a urbanistických projektech se spolupodílel na založení KAM Brno, transformaci URM na IPR Praha a věnuje se i pedagogické činnosti.


Ing. arch. Vojtěch Franta

​Vystudoval Fakultu architektury na ČVUT v Praze. Během studií využil možnost studovat v zahraničí, a to konkrétně na Fakultě architektury v Lisabonu. V současné době působí jako uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast cestovního ruchu, lázeňství a UNESCO. Je zakladatelem lázeňského spolku Švihák, který je mimo jiné pořadatelem akce PechaKucha Night v Mariánských Lázních. Ze své pozice se snaží vytvářet kvalitní rozvojové dokumenty pro město, které jej budou rozvíjet na další roky.

Odborná rada se schází jednou za čtvrt roku a pomáhá KAMu jak s jednotlivými projekty, tak i celkovou koncepcí kanceláře. Sleduje také činnost organizace a konzultuje koncepci jejího rozvoje. Cílem zasedání Odborné rady KAMu je také na základě diskuse různých témat podívat návrhy a doporučení.

Zdroj: www.kamkv.cz, 4.4.2019